BiH u Drugom svjetskom ratu

Početna BiH u sastavu Jugoslavije BiH u Drugom svjetskom ratu

Kratki osvrt na period Drugog svjetskog rata ( I dio)

Pristupanjem zemalja jugoistočne Evrope Trojnom paktu, Kraljevina Jugoslavija se gotovo u potpunosti našla u okruženju članica Trojnog pakta. U takvom okruženju i sama Kraljevina...

Facebook