Blic zanimljivosti

Početna Blic zanimljivosti

Kažnjavanje djece u školama osmanskog perioda

Falake kao predmet kojim su fizički kažnjavani učenici medrese tokom osmanske uprave! Sve do reforme školstva 1869. godine, u medresama su korištene klade tzv. falake...

Bosanska vojska među prvim koristi pušku sa bajonetom

Prvi srpski ustanak (1804 - 1813) ušao je u ratne anale Bosne i po tome što je u jednoj od bitaka koja se vodila...

Facebook

Timeline - Hronologija ratnih dešavanja