Blic zanimljivosti

Početna Blic zanimljivosti

Kako je zahvaljujući bosanskom namjesniku Firuz begu sagrađena lijepa česma uz džamiju u Ćurčića...

Godine 1493. na mjesto bosanskog sandžakbega dolazi Jahja beg. Za period njegove uprave, koja je trajala oko godinu dana, ništa se značajnije nije desilo....

Zločin u selu Novoseoci kod Sokoca – masakr 45 bošnjačkih civila od strane VRS

U jutarnjim satima 22. septembra 1992. godine oko 300 pripadnika 2. romanijske brigade iz sastava Sarajevsko - romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, izvršilo je...

Tokom austrougarskog perioda školstvo je služilo za razvoj kulta prema Monarhiji

Za razliku od Osmanskog carstva dolaskom Austrougarske 1878. godine, dosta veći akcenat se stavlja na materijalnu u odnosu na duhovnu kulturu. Takva orijentacija se...

Godišnjica oslobođenja Bosanske Krupe

Oslobođenjem Bosanskog Petrovca i Ključa, komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, Atif Dudaković zahtjeva brže prebacivanje određenih snaga 7. korpusa ARBiH u...

Kako je rijeka Drina postala granica istočnog i zapadnog dijela Rimskog carstva

Da bi lakše funkcionisalo, rimski car Teodozije 395. godine podijeli, tada najveće carstvo na svijetu, Rimsko, na dva dijela - istočno i zapadno. Jedna...

Bosna i Hercegovina je prve bolnice dobila 1866. godine

Period namjesništva valije Topal Šerif Osman paše (1861 - 1869), poznat je kao "Zlatno doba Bosne". Zahvaljujući ovom namjesniku Bosna i Hercegovine je dobila...

Facebook

Timeline - Hronologija ratnih dešavanja