Blic zanimljivosti

Početna Blic zanimljivosti

Tajna operacija jugoslavenskog naoružavanja Izraela “Velveta” – Kako je Tito spasio jevrejsku državu

Želeći da zaradi vidno neophodan novac i proširi socijalizam na prostor Izraela Josip Broz Tito dopušta Izraelcima 1948. godine da iskoriste aerodrom u Nikšiću...

Zapažanja hrvatskog historičara Ivana Kukuljevića o stanovnicima Bosne iz 1857. godine

Opisujući svoja zapažanja iz Bosne 1857. godine, koju je posjetio, hrvatski historičar Ivan Kukuljević je zabilježio: "Narod u Bosni je krepak, tjeleso snažan, blage...

Bosanski krstjani su i nakon primanja islama koristili bosančicu sa stećcima i nišanima

Kako piše poznati bosanskohercegovački blibliograf Mustafa Ćeman, bosanski krstjani primanjem Islama nisu napuštali svoju kulturnu baštinu, svoj bosanski jezik i svoje pismo, već su...

Osmanlije su svoj novac kovale i na prostoru Bosanskog ejaleta

Još za vrijeme drugog osmanskog vladara, Orhana, počinje se kovati srebreni i bakreni novac. Na jednoj strani novca bilo je napisano: "Kelime-i šehadet", dok...

Bošnjani su u srednjem vijeku imali svoju autohtonu kulturu – dokaz iz venecijanskih izvora

U svom djelu "Bosna i Venecija (odnosi u XIV. i XV. st.) historičar Marko Šunjić navodi da se bosanska srednjovjekovna autohtonost izražavala kroz bosansku...

Samostalni odred VRS “Meša Selimović” – Bošnjaci u agresorskoj vojsci

Nakon pada Žepča 30. juna 1993. godine jedinice Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) iz Žepča napadaju jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine na teritoriju maglajske...

Facebook