Početna Zanimljivosti Kako su nastali Bošnjani (Bošnjaci) prema historičaru Hakiji Zoraniću

Kako su nastali Bošnjani (Bošnjaci) prema historičaru Hakiji Zoraniću

0
PODIJELI

U svome istraživanju Zoranić se držao principa: Što dalje u prošlost, to bliže sadašnjosti! Prema saznanjima do kojih je došao, analizom više znanstvenih radova, Bošnjani su nastali tokom druge polovine VII do početka IX stoljeća od:

  • dijela autohtonih Ilira, evropskog naroda koji je na ovim prostorima živio više hiljada godina;
  • dijela germanskog naroda Gota koji se tokom III i IV stoljeća asimilirao u Ilire, koji su također evropski narod;
  • dijela Južnih Slavena, među kojima nije bilo nikakvih srpskih niti hrvatskih plemena;
  • dijela Avara koji su prodrli zajedno sa Južnim Slavenima i čija je asimilacija u Slavene bila pri kraju;
  • dijela Romana, a moguće da je bio neznatan broj Tračana i Kelta, također evropskih naroda.

Kroz brojne, u početku krvave, a kasnije dugotrajne mirne procese uzajamnog prožimanja, asimilacije i identifikacije došlo je do svojevrsne simbioze, jedinstvenog naroda koji je sebi dao ime Bošnjani, prema zemlji Bosni ili prema rijeci Bosni. U toj simbiozi izvjesnu prevagu su očigledno imali Južni Slaveni što dokazuje jezik koji Bošnjani govore, a koji su nazivali bošnjanski, kasnije bošnjački, pa bosanski.