Početna Blic zanimljivosti Kako su se izdavali pasoši u Bosanskom ejaletu tokom osmanske uprave

Kako su se izdavali pasoši u Bosanskom ejaletu tokom osmanske uprave

0
PODIJELI

U vrijeme osmanske uprave pored muselima i kadije u Sarajevu, za izdavanje pasoša stanovnicima Bosanskog ejaleta su bili nadležni i kapetani. Obzirom da su kapetanije bile pogranične oblasti kapetan je dobio direktnu mogućnost izdavanja ovih isprava. O tome najviše imamo podataka iz perioda XVIII stoljeća. Tuzlanski kapetan Ahmed, izdao je pasoš jednom trgovcu iz Tuzle za Austriju, 21. jula 1779. godine. Ovaj pasoš napisan je na turskom jeziku. Krajiški kapetani služili su se u dopisivanju sa svojim komšijama preko granice bosanskim jezikom, pa su se na tom jeziku izdavali i pasoši. Krupski kapetan Mustafabeg Arnautović izdao je i jedan pasoš pisan bosančicom, a on glasi: “Iz carske zemlje u to od Kru(pe) od Stiene Rehan, Gusić i njegovo društvo hoće da predju u kraljevsku zemlju u to do Senja do Bribira do Rieke pravim putem svojim potrebom. I mi mu dajemo pasoš pod krajiški način kako se nalaze pošteni ljudi da im je pošteno preći i doći kako no i ostalim poštenim ljude”. Kapetani su izdavali i strancima proputnice da se slobodno kreću njihovom kapetanijom.