Početna Blic zanimljivosti Naredba o genocidu – Direktiva “Naredna dejstva VRS” generala Ratka Mladića od...

Naredba o genocidu – Direktiva “Naredna dejstva VRS” generala Ratka Mladića od 19. novembra 1992. godine

0
PODIJELI
Direktiva o genocidu Ratka Mladića

… Iz prethodne direktive (3) nisu realizovani slijedeći zadaci:

(3) Nisu u potpunosti razbijene neprijateljske grupacije u širem rejonu Goražda, Žepe, Srebrenice i Cerske…

4. – Odlučio sam: glavnim snagama Vojske Republike Srpske stabilizovati odbranu… Pomoćnim snagama razbiti muslimanske snage u Podrinju…
5. – Zadaci jedinica:

D) Drinski korpus: sa sadašnjih položaja, glavnim snagama krajnje uporno braniti Višegrad (Brana), Zvornik i Koridor, a ostalim snagama na širem prostoru Podrinja iznuravati neprijatelja. Nanositi mu što veće gubitke i prisiliti ga da sa muslimanskim stanovništvom napusti prostor Birača, Žepe i Goražda. Prethodno ponuditi razoružanje borbeno sposobnih i naoružanih muškaraca, a ako ne pristaje uništiti ih. U daljem, deblokirati i osposobiti za saobraćaj komunikaciju Milići – Konjević Polje – Zvornik i biti u gotovosti za intenzivnu borbu protiv ubačenih diverzantskih, terorističkih i paravojnih grupa. KM imati u Vlasenici, a IKM po odluci komandanta korpusa(…).