Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

Memorandum SANU-a i njegovo sprovođenje (1986 – 1992) – vijesnik realizacije velikosrpske ideologije

Smrću Josipa Broza Tita 4. maja 1980. godine u Jugoslaviji je nastupila jedna nova epoha prožeta međunacionalnom neslogom. Time i opozicione snage postaju sve...

Od dječaka u patikama do respektabilne vojne sile – Godišnjica formiranja Armije Republike Bosne...

Prije više od 20 godina, sredinom aprila, nastupilo je vrijeme da Bošnjaci i patrioti ostalih nacionalnosti stanu pred branik domovine i ginu za svoju...

Avdo Međedović – znameniti bošnjački pjesnik koji je sa pravom nosio epitet “balkanskog Homera”

Avdullah Avdo Međedović je rođen 1866. godine u Obrovu kod Bijelog Polja. Još kao dječak, pokazao je veliko interesovanje za gusle, a od oca...

Ratni put 329. brigade iz Kaknja – Od Misoče do Sanskog Mosta sa Kaknjom...

Iako teritorij općine Kakanj u prvim mjesecima rata nije bio direktno ugrožen od strane agresora, uvidjevši šta se dešava na širem prostoru Bosne i...

Pokušaj ostvarenja autonomije Bosne i Hercegovine u Austrougarskoj – kako je Bošnjake ujedinila ovakva...

Kada je 3. decembra 1906. godine osnovana Muslimanska narodna organizacija, a kasnije i Muslimanska napredna stranka, očekivalo se da će Bošnjaci konačno krenuti u...

Narodno predanje o postanku imena Hercegovina – “Hersengovina zemlja plaho puno kamenja”

Iako danas nema sumnje da je Hercegovina dobila svoje ime po hercegu Stjepanu Vukčiću, koji je taj naslov dobio 1448. godine, narodno predanje o...

Facebook

Timeline - Hronologija ratnih dešavanja