Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

Uslovi stanovanja u vrijeme Kraljevine SHS/Jugoslavije – tmurno i žalosno stanje bosanskohercegovačkog domaćina

Općem siromaštvu i primitivizmu koje je u vrijeme Kraljevine SHS/Jugoslavije vladalo u Bosni i Hercegovini potpuno odgovaraju uslovi stanovanja - veličine objekta, vrste materijala...

Hrvoje Vukčić Hrvatinić – dokazi velike odanosti i privrženosti Crkvi bosanskoj

Gotovo da nemamo historijskih podataka o djetinjstvu i ranoj mladosti Hrvoja Vukčića Hrvatinića, osim što je poznato da mu je otac bio knez Vukac...

Narodno predanje o nastanku Donjeg Vakufa – naseobina koja se zbog svoje veličine nekada...

Tokom XVI stoljeća živio je u selu Kutanji, koje se nalazilo oko pola sata hoda od Donjeg Vakufa, izvjesni Ibrahim beg Valetanlić. Narod ga...

Operacija “Grmeč 94” – munjevit prodor 5. korpusa ARBiH u najtežim ratnim prilikama

Ofanzive 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine prema Tesliću i Doboju odnosno 7. korpusa prema Donjem Vakufu i Mrkonjić Gradu u drugoj polovini...

Proglas o mobilizaciji i otporu austrougarskoj vojsci vrhovnog komandanta bosanske vojske Smail bega Selmanovića...

Nakon što je prostor Bosne i Hercegovine na Berlinskom kongresu 1878. godine pripao Austrougarskoj, stanovništvo BiH uspostavlja narodnu bosansku vladu kao odraz negodovanja zbog...

Bitka za Banja Luku 1878. godine i njene posljedice – jedan od najtežih zločina...

Jedan od najžešćih sukoba austrougarskih trupa sa bosanskom narodnom vojskom je bio svakako onaj kod Banja Luke, koji se odigrao 14. avgusta 1878. godine....

Facebook

Timeline - Hronologija ratnih dešavanja