Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

Bazilike – najkarakterističniji arhitektonski objekti kasne antike

Njihova izgradnja je naročito zapažena za vrijeme vladavine Istočnih Gota na ovim prostorima (490 – 535). Karakteristike bosanskohercegovačkih bazilika su te da su one...

Bošnjaci – elitni ratnici evropskih armija u XVIII stoljeću

Bosanski muslimani su tokom XVIII stoljeća bili toliko dobri ratnici da su se nametnuli brojnim evropskim armijama. Početak je vezan za Drugi šleski rat...

Mogorjelo – jedan od najljepših primjera rimske profane arhitekture

Izgrađena u I stoljeću, ime je dobila od slavenizirane riječi Magor, po poznatom panonskom mučeniku sv. Hermagoru. Prvobitni rimski naziv je Turess. Prvobitno je...

Borba jednog od najvećih velikana Bosanske historije protiv dijeljenja domovine

Zabrinut da bi Bosna i Hercegovina mogla biti podijeljena između Hrvatske i Srbije, 1939. godine nakon dogovora između Vladka Mačeka i Dragiše Cvetkovića, fra...

Kako su Osmanlije srušile srednjovjekovno bosansko kraljevstvo

"Yağma ve mudârâ" - osmanska političko - vojna taktika uz pomoću koje je srušeno srednjovjekovno bosansko kraljevstvo! Nakon što je izdan od strane Ugara, Mlečana...

Prijetnje prvog predsjednika vlade Kraljevine SHS Bošnjacima

Propašću Austrougarske monarhije u Prvom svjetskom ratu, Bosna i Hercegovina ulazi u sastav novoformirane države, koja se od 1921. godine naziva Kraljevina Srba, Hrvata...

Facebook