Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

Husaga Čišić – heroj i patriota koji je znao reći “Ne” kada je bilo...

Muslimani(Bošnjaci) su neposredno nakon Drugog svjetskog rata bili ravnopravan jugoslovenski narod. U govoru održanom 9. maja 1945. godine, povodm Dana pobjede nad fašizmom, Josip...

Izgradnja Saborne crkva u Sarajevu – jedan od najvećih pravoslavnih hramova na Balkanu

Osmansko carstvo nije dozvoljavalo izgradnju nemuslimanskih bogomolja. U vrijeme opadanja njegove moći, tokom XIX stoljeća, brojne evropske sile su vršile pritisak na carstvo u...

Fizički izgled antičkih stanovnika Bosne – Ilira

Grčki pisac Herodijan, koji je živio u III stoljeću p.n.e, za Ilire kaže da su bili izrazito visoki i veoma jaki ljudi. Uvijek pogibljenog...

O nazivu Bosna – ilirski i slavenski korijeni?

Naziv Bosna je slavenizirani oblik ilirskog naziva koji su antički dokumenti zabilježili u dvije varijante: Bathinus i Basan. U oba slučaja riječ je o...

Jedan opanak sada a drugi nakon izbora – glasanje u Kraljevini SHS/Jugoslaviji

Okončanjem Prvog svjetskog rata nastupio je težak period za novoformiranu državu - nestašica osnovnih životnih potrebština, opustošena privreda, političko previranje, su samo od neki...

Bosanska orijentalna kuća – ljepota osmanskog perioda

Dolaskom Osmanlija gotovo potpuno se promijenio stil gradnje. Uvedeni su novi građevnski materijali: pečena i nepečena cigla, tesani kamen, olovo i željezo. Ipak, drvo...

Facebook