Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

Naseljavanje Roma na prostoru Bosne i Hercegovine

Romi se prvi put na prostoru Bosne i Hercegovine spominju u vrijeme osmanskog sultana Selima II, 1574. godine, kada je on izdao ferman kojim...

Prvi ljudi na tlu Bosne i Hercegovine

Na osnovu nalaza sa prostora sjeverne Bosne možemo zaključiti da se čovjek na našim prostorima naselio još u razdoblju starijeg kamenog doba (paleolita), to...

1. bosanskohercegovački pješadijski puk austrougarske vojske

Bosanskohercegovački pješadijski puk br. 1 je osnovan 1894. godine u Sarajevu sa regrutnim centrom u Beču. Imala je četiri bataljona, od kojih su 1....

Zastupljenost Bošnjaka u vlastima Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

Okončanjem Prvog svjetskog rata vlada novoformirane Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca je vodila tešku borbu u cilju međunarodnog priznanja novoformirane države. Strane sile su...

Odnos srpske i crnogorske vojske prema Bošnjacima Sandžaka nakon odlaska osmanske vlasti

Nakon Prvog balkanskog rata (1912 - 1913), u sastav srpske i crnogorske države ušao je prostor današnjeg Sandžaka, koji je do tada bio u...

Donošenje prvog bosanskohercegovačkog ustava 1910. godine

Nakon dugih i komplikovanih priprema, te ustavne ankete, 17. februara 1910. godine ustavnim Zakonom o ustavnoj uredbi, koju je donio car Franjo Josip, Bosna...

Facebook