Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

Bosanska omladina u službi osmanskog dvora – najodaniji i najpriviligeraniji stub dvora

Bosansku omladinu počeo je da prima u "adžami oglan" (dvorski podmladak) lično sultan Mehmed II Fatih. Tom prilikom u janjičarske redove primljeno je oko...

Sličnosti učenja bogumilske vjere i islama

Šukrija Kurtović u svom članku "Poturči se plahi i lakomi", navodi slijedeće sličnosti između učenja bogumilstva i islama: "Bogumilstvo: Bog je jedan". "Isus sam nije...

Srpska ofanziva “Breza 94” – velika pobjeda vitezova iz Bužima

Dana, 4. septembra 1994. godine Vojska Republike Srpske uz znatnu pomoć Vojske Republike Srpske Krajine pokreće operaciju pod nazivom "Breza 94", na bužimsko -...

Srebrenica u antičkom periodu – jedan od najvećih gradova antičkog vremena

Dolaskom Rimljana na naše prostore počeo je i užurbani proces izgradnje naselja. Jednu od posebnih kategorija predstavljala su i rudarska mjesta koja su, zbog...

Bošnjaci kao mecene graditeljstva i nauke izvan Bosne i Hercegovine

Koliko su Bošnjaci, iz oblasti nauke i graditeljstva, u vrijeme Osmanskog carstva bili traženi ljudi dovoljno govori podatak da su brojne ostavštine osmanske kulture po...

Memorandum muslimana (Bošnjaka) Adolfu Hitleru iz 1942. godine

Ulaskom u sastav Nezavisne države Hrvatske Bošnjaci su se našli u nezavidnom položaju, gotovo bez ikakvih prava. Uskoro se javlja inteligencija koja će težiti...

Facebook