Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

Kako se preživljavalo? – Cijena životnih namirnica i plate u toku agresije na Republiku...

U martu 1995. godine plate su konačno došle na dnevni red Vlade Republike Bosne i Hercegovine. Ocijenivši da su važno ekonomsko i socijalno pitanje,...

Karakter bune Husein kapetana – da li je Gradaščević digao antireformsku ili nacionalnu...

Sve bune u historiji su imale revolucionarni karakter i zahtijevale su određene društvene promjene u korist jedne društvene grupe. Najbliža dešavanjima buni Husein kapetana...

Naličje omladinskih radnih akcija – radove su vršili i protivnici režima, na njima se...

Jedad od najinteresantnijih događaja u poslijeratnoj Jugoslaviji bile su svakako omladinske radne akcije, koje su organizovane pod dirikentskom palicom Komunističke partije Jugoslavije. Omladinske radne...

Odnos SAD prema embargu na uvoz naoružanja Armiji Republike Bosne i Hercegovine – jasan...

Dana 5. jula 1991. godine Evropska zajednica (današnja Evropska unija) uvodi embargo na uvoz naoružanja Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Već nakon dvije sedmice EZ...

Sava Vladisavić Raguzinski – Hercegovac na dvoru moćnog ruskog cara Petra Velikog

Luka Vladisavić je rođen 1664. godine u vlastelinskoj porodici bogatog hercegovačkog trgovca Luke Vladisavića u blizini Gacka. Kada je porodica Čengić napala njihove posjede,...

Svrgavanje bana Tvrtka I sa prijestolja 1366. godine – pobuna koja je mogla promijeniti...

Okolnosti da se srednjovjekovna Bosna pod vlašću bana Tvrtka u veoma kratkom periodu odupre dvjema navalama moćnije ugarske kraljevine, dovoljno pokazuje da su sve...

Facebook