Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

Dan nezavisnosti i borba za državne simbole – proces usvajanja ljiljana kao državnog simbola...

Politička situacija u Bosni i Hercegovinu nastala početkom 90-tih godina iskazivala je i promjenu državnih simbola. Obzirom da je BiH postala nezavisna i suverena...

Stradanje regruta JNA na ratištima 1991. godine – kako je velikosrpska vlast gurala bosanskohercegovačke...

Od početka rata u Sloveniji, 27. juna 1991. godine pa do početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u redovima Jugoslavenske narodne armije stradalo...

Korektan odnos osmanskih vlasti prema pravoslavcima i katolicima – vjersko stanje u Bosanskom ejaletu...

Veliki bečki rat (1683 - 1699) i novi osmansko - austrijski rat koji je okončan Požarevačkim mirom 1718. godine, imali su drastičnu promjenu na...

Priča o bosanskoj princezi Heleni i princu Premislavu – Tragovi bosanskog kraljevstva u srednjovjekovnoj...

U testamentu češkog vojvode Premeka I Opavskog, koji je preminuo 1433. godine, spominje se njegova treća supruga Jelena, izvorno Helena, "baštinica bosanske krune". Njemački...

Srpski parareferendum o ostanku BiH u Jugoslaviji 1991. godine – uvod u agresiju na...

U subotu i nedjelju, 9. i 10. novembra 1991. godine srpski narod u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini je glasao na plebiscitu da li...

Partizanski zločin nad Bošnjacima Nevesinja 1945. godine – kako je “oslobođeno” Nevesinje

Potpunim propadanjem nacističke Njemačke i Jugoslavenska armija (do 1. marta 1945. godine Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije) kreće u konačni obračun sa ostacima ustaša i njemačke...

Facebook

Timeline - Hronologija ratnih dešavanja