Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

Križarski pohod ugarskog hercega Kolomana na Bosnu – borba bana Mateja Ninoslava i Bošnjana...

Postepeno jačanje Crkve Bosanske počinje od vremena vladavine bana Kulina (1180 - 1204). Takvo stanje nije pretjerano zanimalo susjednu Ugarsku koja je na njega...

Nastanak Foče i narodni običaji s kraja XIX stoljeća – naziv grada nastao je...

Jedan od urednika Glasnika zemaljskog muzeja u Sarajevu, Salih Ugljen, 1892. godine izdaje tekst pod nazivom "Priče iz Foče" gdje opisuje tadašnju Foču i...

Razaranje bošnjačkog društvenog identiteta u vrijeme komunističke Jugoslavije

Završetkom Drugog svjetskog rata nova komunistička vlast je osnovala Glavni odbor Muslimana (Bošnjaka) Bosne i Hercegovini u čiji sastav su ušli predstavnici svih bošnjačkih...

“Načertanije” Ilije Garašanina kao temeljni projekat iseljavanja muslimana iz Kneževine Srbije

Još od početka XIX stoljeća muslimansko stanovništvo na prostoru Smederevskog sandžaka je bilo izloženo stalnom pritisku. Iseljavanje muslimana je otpočelo srpskom pobunom 1804. godine...

Kako je “grb Rame” postao “grb Bosne” – uvođenje prvog grba Bosne od gubitka...

Budući da državne vlasti Osmanskog carstva nisu poznavale heraldiku, niti su njoj pridavale prevelik značaj u osvojenim područjima, Bosna je austrougarsku okupaciju 1878. godine...

Život u rovovima bosanskohercegovačkih vojnika u toku Prvog svjetskog rata

U prvim ratnim mjesecima bosanskohercegovački vojnici su smatrali da je sramota ukopavati se na položajima. Međutim, kako je rat bivao sve brutalniji tako su...

Facebook

Timeline - Hronologija ratnih dešavanja