Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

Propast Husein kapetanovog pokreta za autonomiju Bosne – Bitka kod Sarajeva 1832. godine

U proljeće 1832. godine osmanska Porta je poduzela obimnu operaciju protiv pokreta Huseina kapetana Gradaščevića. Novoimenovani bosanski beglerbeg Mahmud Hamid paša je krenuo protiv...

Doprinos bošnjačkih vakifa u izgradnji Osmanskog carstva – XVI stoljeće predstavlja epohu bošnjačkih vakifa

Najjednostavnija definicija vakufa jeste odricanje lične imovine za opće dobro. Dolaskom osmanske države Bošnjaci su prihvatili ovu vjersku dužnost. Među Bošnjacima vakifima iz rane...

Ubojstvo Irfana Ljubijankića – čovjek koji je do posljednjeg trenutka vjerovao u cjelovitu i...

U toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, pored Harisa Silajdžića i Muhameda Šaćirbegovića, funkciju ministra vanjskih poslova obavljao je i Irfan Ljubijankić. Nažalost,...

Kako su fratri spasili vareškog imama Muhameda Hadžibaščauševića – svjedočenje o masakru u Stupnom...

Uz pomoć specijalnih jedinica snage Hrvatskog vijeća odbrane su već 1. jula 1992. godine preuzele vlast u Varešu, čime su pod svoju kontrolu stavili...

U Bosni nije bilo prisilnog prelaska kršćana na islam – svjedočenje ruskog konzula Šćulepinkova

Tokom druge polovine XIX stoljeća dolazi do veoma česte pojave prelaska stanovništva sa jedne relgije na drugu. Uglavnom su to bili prelasci radi ličnih...

Trgovački život srednjovjekovne Bosne – zahvaljujući prirodnom bogatstvu trgovci su bili jedan od najbogatijih...

Privreda srednjovjekovne Bosne bazirala se na trgovini i rudarstvu. Pomoću trgovine i robno - novčane privrede jačala je pozicija tadašnjih bosanskih vladara ali i...

Facebook

Timeline - Hronologija ratnih dešavanja