Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

Saradnja političkog i vojnog vrha Republike Srpske i Hrvatske Republike Herceg Bosna u agresiji...

Dolaskom na vlast u Hrvatskoj Franjo Tuđman kao jedan od primarnih zadataka svoje politike navodi i "ulazak dijela Bosne i Hercegovine u sastav Hrvatske"....

Dolaskom Osmanlija u Bosni je u potpunosti iskorijenjeno ropstvo – islam je doprinjeo poboljšanju...

Zauzimanjem Bosne, Osmanlije su zatekle relativno sitna gradska naselja - varoši koje su razvijane uglavnom u blizini rudarskih nalazišta. Njihovo stanovništvo bilo je domaće,...

Krfska deklaracija – kako su hrvatski i srpski političari sami kreirali plan o formiranju...

U toku Prvog svjetskog rata konačno se ukazala prilika o stvaranju zajedničke države južnih Slavena. Kada je Srbije 1914. godine svojim ratnim ciljem proglasila...

Mit ili stvarnost – Da li je 36 000 pripadnika Crkve bosanske prešlo na...

Danas je veoma rašireno mišljenje i uvjerenje da su bosanski muslimani "ogromnom većinom potomci patarena, koji su sačinjavali većinu ili masu naroda bosanskoga u...

Formiranje rimske provincije Ilirik – događaj kojim je bosanskohercegovački prostor ušao u sferu antičke...

Rimljani su još od Prvog punskog rata (264. - 241) počeli sa procesom uspostavljanja provincija. Iako ne posjedujemo tačan podatak o uspostavljanju provincije Ilirik,...

Zaboravljeni 6. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine – jedinica koja je dala nemjerljiv...

Složena vojno - politička situacija u Bosni i Hercegovini tokom 1993. godine, a naročito početak sukoba sa Hrvatskim vijećem odbrane, nametnula je potrebu organizacione...

Facebook