Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

Srebrenica u antičkom periodu – jedan od najvećih gradova antičkog vremena

Dolaskom Rimljana na naše prostore počeo je i užurbani proces izgradnje naselja. Jednu od posebnih kategorija predstavljala su i rudarska mjesta koja su, zbog...

Bošnjaci kao mecene graditeljstva i nauke izvan Bosne i Hercegovine

Koliko su Bošnjaci, iz oblasti nauke i graditeljstva, u vrijeme Osmanskog carstva bili traženi ljudi dovoljno govori podatak da su brojne ostavštine osmanske kulture po...

Memorandum muslimana (Bošnjaka) Adolfu Hitleru iz 1942. godine

Ulaskom u sastav Nezavisne države Hrvatske Bošnjaci su se našli u nezavidnom položaju, gotovo bez ikakvih prava. Uskoro se javlja inteligencija koja će težiti...

Povelja Kulina bana – Kako je nastao prijevod i objašnjene Povelje?

Prije tačno 826. godine napisana je i izdata čuvena Povelja Kulina bana - rodni list Bosne i prvi pisani dokument koji potvrđuje samostalnost i...

Bitka kod Bileće 1388. – Velika pobjeda nad Osmanlijama

Prvi neposredni dodir Osmanlija sa Bosnom dogodio se 1386. godine, kada je manji broj osmanskih četa dopro do doline Neretve. Opasnost nije bila velika, jer...

Iseljavanje Bošnjaka u Osmansko carstvo (današnju Tursku) nakon austrougarske okupacije 1878.

Dolaskom Austrougara veliki broj protivnika novog režima je napustio zemlju. Većinom su to bili bosanski muslimani (Bošnjaci), koji su pobjegli na prostor Osmanskog carstva...

Facebook

Timeline - Hronologija ratnih dešavanja