Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

Ašikovanje i ljubavi život tokom austrougarske uprave

Ašikovanje se smatralo krunom momačkog i djevojačkog života. Jedan od karakterističnih običaja bio je da se najčešće petkom u većem broju odlazi na teferić,...

Križarski rat protiv Bosne – dokaz postojanja bogumila i otpora Bosne Evropi

Poslije bana Kulina (1204) neko vrijeme je Bosnom vladao ban Stjepan o kome nemamo puno podataka, osim da je imao sina Sibislava, kneza Usore....

Uloga žena – Sarajki u odbrani Sarajeva 1878. godine

Odlukom Berlinskog kongresa 1878. godine, Bosna i Hercegovina je data na upravu Austrougarskoj. Stanovnici BiH, uglavnom Bošnjaci i manjim dijelom Srbi, se nisu složili...

Teška sudbina izdajice Ali paše Rizvanbegovića

Dolaskom Omer paše Latasa u Bosnu počinje obračun sa bošnjačkim velikašima. Poraz koji je njegova vojska doživjeela kod Konjica posebno će razbjesniti Latasa. Ne...

Kruna bosanskih srednjovjekovnih vladara i njezina sudbina

Danas na osnovu predstava na novcima, državnim pečatima i kamenim reljefima približno možemo  saznati kako je izgledala kruna bosanskih vladara. U Arnautovićima kod Visokog...

Husaga Čišić – heroj i patriota koji je znao reći “Ne” kada je bilo...

Muslimani(Bošnjaci) su neposredno nakon Drugog svjetskog rata bili ravnopravan jugoslovenski narod. U govoru održanom 9. maja 1945. godine, povodm Dana pobjede nad fašizmom, Josip...

Facebook

Timeline - Hronologija ratnih dešavanja