Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

Tradicionalni bosanskohercegovački teferiči – simbol zabave i odmora prošlih vremena

Teferiči (izleti) upriličavali bi se početkom Jurjeva, pa sve do jeseni, obično nedjeljom i prazničnim danima na zelenim livadama izvan grada. Primjera radi, Sarajevo...

Stanje u Bosanskom ejaletu za vrijeme osmansko – ruskog rata (1768 – 1774) –...

Nakon miješanja Rusija u unutrašnja previranja u Poljskoj, jedan odred kozaka je pod ruskom komandom upao na teritorij Osmanskog carstva, goneći poljske odrede i...

Bitka kod Doboja 1415. godine – velika pobjeda bosanske vojske i prestanak ugarske dominacije...

Izborom Stjepana Ostoje 1409. godine na mjesto bosanskog kralja, otpočeo je novi proces rasporeda političke snage u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Herceg Hrvoje Vukčić Hrvatinić...

Oslobođenje Donjeg Vakufa 1995. godine – ponovno rođenje grada na Vrbasu

Nepuna dva mjeseca nakon pada Donjeg Vakufa, 24. jula 1992. godine Armija Republike Bosne i Hercegovine, izvodi prvu akciju na izuzetno važno strateško mjesto...

Širenje bosanske teritorije u vrijeme Ferhad paše Sokolovića – osvajač gotovo cijelog područja Une

Ferhad paša Sokolović se smatra jednim od najznamenitijih Bošnjaka iz perioda Osmanskog carstva. U bosanskohercegovačkoj historiji je ostao zabilježen kao prvi beglerbeg Bosanskog ejaleta...

Muzika i muzički život u vrijeme srednjovjekovne Bosne – zanemaren segment kulture srednjeg vijeka

Kulturni aspekt srednjovjekovne Bosne prevashodno je najzanimljiviji zbog bosanskih nadgrobnih spomenika - stećaka. Međutim, bosanska kulturna misao nije bila zaokupljena samo stećcima, već i...

Facebook