Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

Odnos srpske i crnogorske vojske prema Bošnjacima Sandžaka nakon odlaska osmanske vlasti

Nakon Prvog balkanskog rata (1912 - 1913), u sastav srpske i crnogorske države ušao je prostor današnjeg Sandžaka, koji je do tada bio u...

Donošenje prvog bosanskohercegovačkog ustava 1910. godine

Nakon dugih i komplikovanih priprema, te ustavne ankete, 17. februara 1910. godine ustavnim Zakonom o ustavnoj uredbi, koju je donio car Franjo Josip, Bosna...

Krajišnici se vraćaju kući – historijski manevar 17. krajiške brigade prema Bosanskoj krajini 1995....

Nakon sloma Republike Srpske Krajine i Republike Zapadna Bosna, u avgustu 1995. godine, 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine dolazi u takvu situaciju...

Kako je francuski general opisao bosanske janjičare u XIX stoljeću

Osnivanjem reda janjičara, sredinom XIV stoljeća, ova postrojba je činila jednu od najelitnijih jedinica svjetskih armija. Iako su vremenom izgubili svoj prvobitni karakter a i...

Pokušaj pripajanja Bosne i Hercegovine Srbiji 1918. godine

U prevrtničkim i burnim vremenima Prvog svjetskog rata (1914 - 1918) Srbija je užurbano i očajnički radila na procesu priključenja teritorije Bosne i Hercegovine...

Bosanska omladina u službi osmanskog dvora – najodaniji i najpriviligeraniji stub dvora

Bosansku omladinu počeo je da prima u "adžami oglan" (dvorski podmladak) lično sultan Mehmed II Fatih. Tom prilikom u janjičarske redove primljeno je oko...

Facebook