Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

Ljubavni život na srednjovjekovnom bosanskom dvoru

Kao i većina onovremenih evropskih dvorova i bosanski je živio sa tajnama, intrigama, radostima i žalostima. Bobovac je kroz 600 - 700 godina postojanja...

Historijat izgradnje željeznica u Bosni i Hercegovini

Pojava željezničkog saobraćaja u Bosni i Hercegovini se veže za XIX stoljeće. Približavanje Osmanskog carstva Evropi bilo je od velikog značaja za Austriju i...

Odnos Josipa Filipovića prema Bošnjacima u prvim mjesecima austrougarske okupacije

Austrougarska okupacija Bosne i Hercegovine značila je ujedno i prelazak sa islamsko - orijentalnog načina života na kršćansko - evropski što su brojni Bošnjaci...

Djelo Dominika Mandića – nastojanje da se Bosna i Bošnjaci prikažu kao dio hrvatske...

Jedno od posljednjih dijela, hrvatske historiografije, koje je nastojalo da naučno dokaže da je Bosna i Hercegovina oduvijek bila hrvatska zemlja, a bogumili i...

Odnos Srpske pravoslavne crkve prema pripadnicima Crkve bosanske

Osvajanjem Huma, od strana bosanskog bana Stjepana II Kotromanića a kojeg je preoteo od srpskog kralja Dušana, izazvalo je novi sudar pravoslavne religije i...

Oslobođenje Kalesije 1992. godine – događaj koji je podigao moral svim braniocima Bosne i...

Početkom ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovine grad Kalesija se među prvim našao na udaru srpskog agresora. Nakon desetak dana borbi, od 2. do...

Facebook