Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

Počeci upotrebe i kovanja novca na našim prostorima – Ilirski, grčki i rimski novac

Bosna i Hercegovina spada u grupu rijetkih zemalja koje imaju višehiljadugodišnju tradiciju kovanja vlastitog novca. Prvi poznati novac, koji je bio u upotrebi na...

Gospodari ratišta – Provale bošnjačkih odreda osmanske vojske u Italiju

Nakon što su teško porazili hrvatske velikaše u Bici na Krbavskom polju 1493. godine, Osmanlijama biva otvoren put za daljna osvajanja u srednjoj Evropi. Naravno...

“Izdaja vojvode Radaka” – kako je pao Bobovac, simbol srednjovjekovne bosanske države

Početkom maja 1463. godine ogromna osmanska vojska na čelu sa sultanom Mehmedom II el Fatihom kreće preko Skoplja, Vučitrna i Sjenice prema bosanskoj granici....

Arslanagića most – zaboravljeni biser osmanske arhitekture

Iako se ne može sa sigurnošću tvrditi da je u potpunosti djelo osmanske arhitekture, Arslanagića most na rijeci Trebišnjici u Trebinju predstavlja jednu od...

Pristupanje Bošnjaka Narodnooslobodilačkom pokretu (partizanima) – Kakva je zapravo bio njihov položaj

Razočaranost Bošnjaka u njemačku i ustašku politiku u Bosni i Hercegovini, navest će Bošnjake da se počnu okretati partizanskom pokretu. Najprije je u pitanju bio...

Oslobođenje Kupresa 1994. godine – Kako je Armija BiH vratila ponos hrvatskom narodu

U aprilu 1992. godine srpske paravojne formacije, potpomognute jedinicama Jugoslovenske narodne armije, zauzimaju grad Kupres, nanoseći težak poraz hrvatskim snagama koje su imale oko...

Facebook