Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

“Islamska deklaracija” Alije Izetbegovića – pobijanje tvrdnji srpskih protagonista o fundamentalističkom konceptu djela

Komunističko ograničavanje vjere i nacije probudilo je u narodu želju da izražavaju svoj religijski i nacionalni identitet. Među takvima posebno se isticao Alija Izetbegović...

Sukob bosanskih aga sa osmanskim namjesnicima u Bosni

Sredinom XVIII stoljeća sve više dolazi do izražaja samostalnost bosanskog plemstva u odnosu na vlast u Istanbulu. Bošnjaci vidno ohrabreni činjenicom da su glavni...

Proces usvajanja oznaka i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine – od pozdrava do...

Nastankom Armije Republike Bosne i Hercegovine 15. aprila 1992. godine otpočeo je i proces traženja bosanskih obilježja i simbola kako bi bosanska vojska dobila...

Rimski vojni logor u Gračinama kod Ljubuškog

Padom Ilirske kraljevine 168. godine p.n.e, područje sjeverno od Stoca i zapadno od Duvanjskog polja ulazi u sastav Rimske države. Nakon ovih događanja dolazi...

Osnivanje ZAVNOBiH-a i njegov značaj za Bosnu i Hercegovinu

Razvoj Narodnooslobodilačkog pokreta u Bosanskoj krajini išao je puno bolje nego u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine. Ova oblast dala je Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije...

Poteškoće u formiranju 13. SS “Handžar” divizije – Zbog čega su Hrvati nastojali spriječiti...

Nastojeći da rasterete svoje vojne formacije u borbi protiv partizanskih snaga, Nijemci su prišli planu mobilizacije domaćeg ljudstva. Hitler - Himlerova inicijativa da se...

Facebook