Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

O nazivu Bosna – ilirski i slavenski korijeni?

Naziv Bosna je slavenizirani oblik ilirskog naziva koji su antički dokumenti zabilježili u dvije varijante: Bathinus i Basan. U oba slučaja riječ je o...

Jedan opanak sada a drugi nakon izbora – glasanje u Kraljevini SHS/Jugoslaviji

Okončanjem Prvog svjetskog rata nastupio je težak period za novoformiranu državu - nestašica osnovnih životnih potrebština, opustošena privreda, političko previranje, su samo od neki...

Bosanska orijentalna kuća – ljepota osmanskog perioda

Dolaskom Osmanlija gotovo potpuno se promijenio stil gradnje. Uvedeni su novi građevnski materijali: pečena i nepečena cigla, tesani kamen, olovo i željezo. Ipak, drvo...

Pojam Hercegovina – od kada postoji i kada se počeo koristiti?

Pojam Bosna i Hercegovina zapravo ima dvostruko značenje. U jednom slučaju riječ je o državno - pravnoj zajednici naroda koji žive unutar njezinih granica,...

Povelja Kulina bana – kako je jedan primjerak povelje završio u Rusiji

Povelja bosanskog bana Kulina je najstariji pisani dokument kojim se dokazuje postojanje bosanske državnosti. Napisana je u četiri primjerka 29. avgusta 1189. godne. Na...

Abdulah paša Deftedarija – niti pedalj zemlje bosanske ne dam

Nakon jedne ozbiljnije prepirke, bosanskih krajišnika i austrijskih graničara, zbog meda 1784. godine Austrija je od Osmanskog carstva zahtijevala da joj se vrate neke...

Facebook

Timeline - Hronologija ratnih dešavanja