Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

Bošnjaci na ruskom frontu – Bitka kod Ozije i jedna od najtužnijih epizoda bošnjačke...

I pored odredbe mirovnog ugovora iz 1720. godine, po kome se Rusija obavezala da se neće uplitati u unutrašnje poslove Poljske, Petrograd (glavni grad...

“Homogena Srbija” – Plan istrebljenja Bošnjaka i Hrvata i vodilja četničkog pokreta

Iako sama organizacija četničkog pokreta Draže Mihailovića nije potakla niti iz jednog od četničkih udruženja koja su djelovala u Kraljevini Jugoslaviji, njegova nacionalno -...

Oživljavanje naučne djelatnosti – Razvoj nauke u vrijeme Austrougarske okupacije

Dolaskon Austrougarske poduzimaju se aktivnosti u vidu istraživanja brojnih aspekata bosanskohercegovačkih fenomena. Shodno tome organiziraju se brojna naučna ispitivanja. Pionir naučnog djelovanja na našim...

Bosansko more – od prvih posjeda u vrijeme Stjepana II Kotromanića do predaje Sutorine

Kao što je poznato Bosna i Hercegovina danas posjeduje jedan izlaz na more, Neum. Kroz historiju nije uvijek bilo tako, nekada je posjedovala više...

Napad ARBiH na Bajinu Baštu – jedini poznati napad na teritorij Srbije

Nakon niza uspješnih akcija u Podrinju snage ARBiH, pod komandom Nasera Orića, krajem decembra 1992. i početkom januara 1993. godine kreću u novu ofanzivu...

Religija srednjovjekovnih bosanskih vladara – patareni ili kršćani?

Pitanje vjere bosanskih vladara kako prije tako i nakon proglašenja kraljevstva 1377. godine predstavlja jedno od najšakljivijih pitanja bosanske srednjovjekovne historije. Na osnovu samog...

Facebook