Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

Uloga komunista u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu

Jedan od koordinatora i neposrednog organizatora formiranja i naoružavanja srpskih paravojnih formacija na tlu Bosne i Hercegovine bio je i Savez komunista - Pokret...

Crkva i samostan u Gorici kod Livna – najmonumentalnija crkvena građevina osmanskog perioda

Crkvena arhitektura Bosne i Hercegovine sastoji se od nekoliko stilova, ovisno kojem vremenskom periodu gradnje pripada, odnosno kojem crkvenom krugu pripada. Bosanske katoličke crkve...

Pojava i značaj hanova u Bosni i Hercegovini – mjesto odmora, opuštanja i razonode...

Tokom osmanskog perioda gradska naselja u našim krajevima su se razvijala uglavnom privatnom inicijativom. Imućni ljudi podizali su svoje građevine u vjerske, prosvjetne i...

Ubistvo posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića

Kada je osmanski vojskovođa Mahmud beg stigao pred Jajce, u maju 1463. godine, bosanski kralj Stjepan Tomašević je bježao prema zapadnim granicama Kraljevine Bosne...

Eliminacija bošnjačke nacije i uvođenje termina Musliman kao odrednice za naciju – kako i...

Bosanski muslimani su za čitav period osmanske vladavine sebe smatrali, u etničkom i političkom smislu, Bošnjacima. Tako su ih nazivale i Osmanlije, i pored...

Stav visokog komunističkog funkcionera Moše Pijade prema Bosni i Bošnjacima u socijalističkoj Jugoslaviji

Opredjeljivanje Muslimana (Bošnjaka) u periodu socijaističke Jugoslavije posebno je osnažio Moše Pijade. Učinio je to na Osnivačkom kongresu Komunističke partije Bosne i Hercegovine u...

Facebook