Zanimljivosti

Početna Zanimljivosti

Znameniti Bošnjaci u historiji Afrike

Dolaskom Selima I 1512. godine na mjesto sultana Osmanskog carstva, započinje do tada najveći uspon ove carevine. Novi sultan je imao viziju da svoju...

Projekat naciste Hermana Nojbahera “Srpska federacija” i uloga Bosne i Hercegovine u projektu

Smisao i karakter njemačke okupacione politike u Bosni i Hercegovini na početku 1944. godine reljefno je došao do izražaja u "Smjernicama za objezbjeđenje umiranja...

Interesantna anegdota o balonu i Sudnjem danu iz vremena osmanskog namjesnika Bećir paše

U vrijeme namjesnika Bećir paše, početkom XIX stoljeća, jedan predmet je pao iz zraka na jedno mjesto udaljeno dva sata hoda od Bihaća, pa...

Počeci upotrebe i kovanja novca na našim prostorima – Ilirski, grčki i rimski novac

Bosna i Hercegovina spada u grupu rijetkih zemalja koje imaju višehiljadugodišnju tradiciju kovanja vlastitog novca. Prvi poznati novac, koji je bio u upotrebi na...

Gospodari ratišta – Provale bošnjačkih odreda osmanske vojske u Italiju

Nakon što su teško porazili hrvatske velikaše u Bici na Krbavskom polju 1493. godine, Osmanlijama biva otvoren put za daljna osvajanja u srednjoj Evropi. Naravno...

“Izdaja vojvode Radaka” – kako je pao Bobovac, simbol srednjovjekovne bosanske države

Početkom maja 1463. godine ogromna osmanska vojska na čelu sa sultanom Mehmedom II el Fatihom kreće preko Skoplja, Vučitrna i Sjenice prema bosanskoj granici....

Facebook