AIPUB: Reorganizirati BiH na temelju regija, bez entitetskih i drugih podjela!

Na današnjoj konferenciji za novinare Akademske inicijative za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine (AIPUB), ističući potrebu za promjenom Dejtonskog ustava i reorganizacijom BiH na regionalnoj osnovi, naglašena je potreba reorganizacije držve bez entiteta i drugih podjela koje nameće dejtonska struktura.

Pristalice takve reorganizacije poslužit će kao temelj za bolji život svih građana Bosne i Hercegovine, inzistiraju inicijatori, duboko vjerujući da provedba te ideje neće vrijeđati ničije nacionalne interese, već, naprotiv, otvara mogućnosti za društveno-ekonomski razvoj zemlje, trenutno zarobljene iracionalnim podjelama.

Predsjednik AIPUB-a Suad Kurtćehajić istaknuo je tri ključna elementa Inicijative, prvi put najavljena na ovoj konferenciji za novinare, a pored neophodne regionalne organizacije Bosne i Hercegovine kao zemlje bez entiteta, uključuje tvrdnju o historijskim bosanskim imenima i pojam „bosanska zemlja“. U državnoj zajednici koncept je u osnovi građanin.
Predsjednik izvršnog odbora AIPUB-a Džavid Begović vjeruje da je ovo projekt od vitalne važnosti jer će otvoriti put ekonomiji i bilo kojem drugom napretku, jer Dejtonski ustav ne može biti temelj budućeg razvoja zemlje.

“Ovu inicijativu želimo pretvoriti u sveobuhvatan, izvodljiv projekt, što podrazumijeva shvaćanje onoga što svi znamo da treba učiniti”, rekao je Begović.

Da bi postigao taj cilj, dodao je, AIPUB je pripremio prijedlog za prvi akt, memorandum o razumijevanju koji je sadržavao osnovna načela za izgradnju budućeg ustava Bosne i Hercegovine.

Način za postizanje ovog cilja je mobilizacija svih probosanskih snaga, građanskih udruga i prijateljskih nacija koje trebaju promijeniti trenutni ustav Bosne i Hercegovine.

Prema Begoviću, pogrešna je ideja pretpostavljati da će takvu inicijativu najvjerojatnije odobriti Bošnjaci u BiH i izazvati otpor drugih naroda, na primjer, kada dođe do nje.

“Naša inicijativa ima veliki broj aktivnosti koje osiguravaju uspjeh projekta”, rekao je Begović.

Potpredsjednik AIPUB-a i predsjednik Udruženja geografa u BiH Muriz Spahić naglasio je na konferenciji za novinare da su geografi već odavno shvatili da je ono što je učinjeno s dejtonskom strukturom suprotno potrebnom regionalnom prestrukturiranju zemlje.

Spahić se velik dio svog izlaganja oslanjao na temelje koje Europska unija podrazumijeva za članstvo regije i države u EU.

Koncept regionalizacije, pojmom “europska regija”, rekao je, obuhvaća ne samo politički aspekt, već i fizičko-geografski i ekonomsko-geografski aspekt, dok trenutno, Dejtonska linija dijeli Bosnu i Hercegovinu bez regionalnih temelja i principa.

Kao jednu od nelogičnih stvari na taj način, Spahić je predstavio trenutni hidrološki sustav i sliv, bez ikakvog sustava i osnove, dijeleći riječnu mrežu duž entitetskih linija, pa čak i linije se sijeku, stvarajući nelogičnu sliku i potvrđujući trenutnu distribuiranu cestovnu mrežu Bosne i Hercegovine.

Spahić je rekao da dejtonske linije uništavaju geografske i ekonomske jedinice, a kao vjerojatna regionalizacija Bosne i Hercegovine, u kontekstu europskih integracija, predstavio je kartu regija: Sarajevsko-zeničke, Hercegovačke ili Mostarske, Bosanskokrajiške ili Banjalučke te regije Sjeveroistočne Bosne ili Tuzlansko-posavske regije.

Spahić je također rekao da su među glavnim ciljevima regionalne politike Europske unije optimizacija socioekonomskih odnosa u regijama, povećanje zaposlenosti i sveukupni razvoj te prepoznavanje Financijski instrumenti i novčani tijek EU fondova za uravnoteženi regionalni razvoj.

Na toj osnovi karta je dosljedno predstavljena svime rečenim, naveo je Spahić, a spominje se i u predloženom memorandumu o ustavnim promjenama Bosne i Hercegovine.

Spahić je zaključio da se samo države Bosne i Hercegovine mogu pridružiti Europskoj uniji; taj entitet i dio države ne garantiraju nikakav razvoj čak i ako takva BiH postane dio Unije; kao i reorganizacija u regionalnoj strategiji može se temeljiti na regionalnom konceptu EU i BiH konceptu samoodrživog regionalnog razvoja.

Član uprave AIPUB-a Tarik Kurbegović izjavio je na ovoj konferenciji za novinare da je formiranje regija na ekonomskoj osnovi ‘neizbježno’, a potpredsjednik udruge Edham Pašić, diplomata, rekavši da će Dejtonski sporazum Bosnu i Hercegovinu dovesti natrag u srednji vijek, dok bi joj prezentirana inicijativa vratila dostojanstvo i specifičnu vrijednost, bosansku multikulturu.

Pašić poziva sve građane Bosne i Hercegovine i prijatelje izvana da pomognu u provedbi ove inicijative jer se, kako je dodao, priklonio istini i humanitarnom dugu prema Bosna i Hercegovina.