Ambasada Rusije: Ako PIC nastavi popuštati Schmidtu snosit će odgovornost za moguću destabilizaciju u BiH

Ambasada Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini komentarisala je odluku visokog predstavnika Christiana Schmidta da obustavi primjenu Zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske.

“Potvrđujemo principijelni stav Ruske Federacije da se njemački državljanin Christian Schmidt bez saglasnosti Vijeća sigurnosti UN-a ne može smatrati visokim predstavnikom u BiH”, navodi se.

S tim u vezi istakli su da Schmidt nema ovlaštenja u smislu Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH te da su sve njegove odluke nelegitimne.

“Obraćamo se partnerima iz Upravnog odbora PIC-a sa zahtjevom da ponište takozvanu odluku Christiana Schmidta od 12. aprila ove godine. Ukoliko pojedini članovi UO PIC-a nastave popuštati samovolji Christiana Schmidta, posebno ako se sankcije koriste protiv legalno izabranih političara u BiH, onda će sva odgovornost za moguću destabilizaciju u Bosni i Hercegovini pasti na predstavnike međunarodne zajednice”, istakli su.

Ruska ambasada poziva sve političke snage u Bosni i Hercegovini da pokažu realizam i odmah krenu u izravan dijalog, bez vanjskog posredovanja, kako bi se što prije postigla kompromisna rješenja o aktualnim unutarpolitičkim pitanjima, stvorila i ojačala atmosfera dogovora i pomirenje.

“Samo to, u sadašnjoj komplikovanoj situaciji, može stvoriti uslove za osiguranje stabilnosti i bezbjednosti u Bosni i Hercegovini”, saopćeno je iz ruske ambasade.