Bobovac je bez sumnje najslavnije mjesto srednjovjekovne bosanske historije. Pored toga što je bio bosanska prijestolnica bio je poprište i brojnih sukoba bosanske vlastele i kraljeva. Za njega su vezane i brojne anegdote a svakako jedna od najzanimljivijih je vezana za vojvodu Radaka, kojeg je posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević u naletu osmanske vojske pod komandom sutalana Mehmeda el Fatiha, 1463. godine postavio za komandanta odbrane grada, dok se kralj uputio prema Jajcu kako bi tamo sakupio vojsku za odbranu Bobovca. Kada su Osmanlije došle pred Bobovac 19. maja 1463. godine, procjena je bila da je grad dobro utvrđen i opskrbljen namirnicama i da će trebati i do dvije godine da se zauzme. S toga je odlučeno da se izliju topovi koji bi skršili odbranu Bobovca. Međutim, sasvim neočekivano, već treći dan opsade, Radak je otvorio vrata Bobovca i pustio Osmanlije da ga zauzmu, nadajući se da će time dobiti visoku nagradu od sultana za takvo djelo. Ipak, oni mu tada rekoše: “Kako ćeš ti nama biti vjeran, kada si svom rođenom kralju zabio nož u leđa i postao izdajica”, nakon čega su ga bacili strmoglavice niz klisure grada. Po tome se i nazva ta klisura Radakova stijena.

Prošli članakProces promjene imena sa dolaskom islama na naše prostore – koja su prva zapisana muslimanska imena na našim prostorima.
Sljedeći članakAgrarna reforma i oduzimanje bošnjačke zemlje u monarhističkoj Jugoslaviji (1918 – 1941)