Osnivanjem Vrbaske banovine 1929. godine, Banja Luka, kao njezino sjedište, doživljava nagli arhitektonski uspon. U periodu od 1929. do 1934. godine, pored Banskog dvora i palate (na slici), izgrađeno je: sedam zgrada sa 52 stana za činovnike banske uprave, zgrada Higijenskog zavoda, Sokolskog doma, Učiteljske škole, Niže poljoprivredne škole, istočno krilo Gimnazije, Muške stručne zanatske škole, Trgovačke akademije, IV narodne osnovne škole i više osnovnih narodnih škola u okolici Banja Luke, te stambene zgrade za profesore Niže poljoprivredne škole. Istovremeno je izgrađen i Gradski park, zgrada Gradske općine, uređen je niz ulica i izgrađen Dom kralja Petra I. Uz pomoć banovinske uprave napravljena su i dva hotela, “Palas” i “Bosna”, crkva i samostan na Petrićevcu, katolički župni ured, jevrejski tempil i nekoliko džamija.