Bećirović i Mašović o modernizaciji Oružanih snaga BiH

Član Predsjedništva BiH Bećirović i general Mašović razgovarali su o najvažnijim aktuelnostima u Oružanim snagama BiH, kao i ključnim izazovima sa kojima se suočava odbrambeni sistem Bosne i Hercegovine.

General Mašović je upoznao člana Predsjedništva BiH Bećirovića sa stepenom realizacije aktivnosti iz Programa reformi BiH, te izvršenjem drugih zadataka Oružanih snaga BiH, definisanih Zakonom o odbrani BiH, uključujući obuku i vježbe, koje su od izuzetne važnosti za održavanje visokog stepena interoperabilnosti Oružanih snaga BiH sa standardima NATO zemalja.

Član Predsjedništva BiH Bećirović je izrazio posebno zadovoljstvo doprinosom pripadnika Oružanih snaga BiH u humanitarnoj misiji otklanjanja posljedica katastrofalnog zemljotresa u Turskoj.

Sagovornici su se saglasili o važnosti dovoljnog izdvajanja za odbranu, kao i realizovanja plana modernizacije i razvoja Oružanih snaga BiH.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je tokom razgovora potvrdio doprinos Oružanih snaga BiH kao jednog od ključnih segmenata sistema sigurnosti Bosne i Hercegovine, u sklopu nastavka evroatlantskih integracionih procesa Bosne i Hercegovine.