Bećirović: Imovina BiH je svetinja, Dodikove prijetnje ne mogu to promijeniti

Nakon što je, zajedno sa drugim zvaničnicima, podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH, tražeći da se zaustavi otimanje imovine od države Bih, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović nastoji natjerati nadležne da rade svoj posao.

S obzirom na nastavak antidaytonske i antiustavne politike predsjednika bh. entiteta RS Milorada Dodika, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović zvanično je zatražio od Pravobranilaštva BiH informaciju o tome šta je kao mjerodavna državna institucija BiH poduzelo u pogledu pravne zaštite državne imovine i imovinskih interesa države BiH u vezi s izvršenjem konačnih i obvezujućih odluka Ustavnog suda BiH koje se odnose na neustavno i nezakonito reguliranje državne imovine bh. entiteta RS.

S ciljem pоduzimanja mjera kaznenopravne zaštite državne imovine i imovinskih interesa BiH pred nadležnim Tužilaštvom BiH, član Predsjedništva BiH Bećirović zahtijeva od Pravobranilaštva BiH, pozivajući se na Zakon o Pravobranilaštvu BiH, cjelovitu informaciju o poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti na izvršenju konačnih i obvezujućih odluka Ustavnog suda BiH.

Državna tijela Bosne i Hercegovine moraju početi striktno provoditi zakonski određene nadležnosti i obveze. Odgovorne osobe u Pravobranilaštvu BiH, kao i u drugim mjerodavnim državnim institucijama, primaju plaće od građana BiH da bi štitile imovinske interese države, a ne spavale pred očiglednim antiustavnim i nezakonitim radnjama pojedinih predstavnika bh. entiteta RS.

Zahtjev člana Predsjedništva BiH se posebno odnosi na izvršenje odluka Ustavnog suda broj: U-1/11, U-8/19, U-9/19, U-4/21, U-4/20, te U-10/22.

Podsjetimo, Ustavni sud je 2. marta 2023. godine „u plenarnom sazivu, u predmetu broj U- 5/23, rješavajući zahtjev Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva BiH, i drugih, za donošenje privremene mjere“ donio privremenu mjeru kojom je van pravne snage stavio najnoviji Zakon o nepokretnoj imovini bh. entiteta RS do donošenja konačne odluke Ustavnog suda o podnesenom zahtjevu kojom će utvrditi da sporni zakon nije u suglasnosti s člankom I/1, člankom III/3.b), člankom IV/4.a) i e) i člankom VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine.

Neupitna je ustavnopravna činjenica da državna imovina pripada državi BiH. O državnoj imovini BoH ne može biti političke trgovine. To je svetinja i ona pripada državi BiH. Nikakve prijetnje Milorada Dodika ne mogu promijeniti tu činjenicu, navodi se u saopćenju poslanom iz Bećirovićevog kabineta.