Bećirović protiv potencijalnih Schmidtovih odluka: Uvođenje “superkantona” bilo bi pogubno

Denis Bećirović, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, oglasio se nakon što domaća javnost već nekoliko dana raspravlja o mogućem nametanju izmjena Ustava FBiH i Izbornog zakona.

Tu odluku, koristeći bonske ovlasti, mogao bi donijeti visoki predstavnik Christian Schmidt.

– Član Predsjedništva BiH Bećirović je izrazio protivljenje predloženim izmjenama Ustava FBiH koje bi rezultirale dodatnom supremacijom etničkog u odnosu na građanski princip, čime se značajno otežava evropski put Bosne i Hercegovine. On je ocijenio da bi se nagovještenim ustavno-normativnim rješenjima oslabilo bosanskohercegovačko društvo i država, saopšteno je.

Potencijalne izmjene Ustava FBiH kojima se predviđa uvođenje prava na veto, a koje bi bile „potpomognute“ sa podrškom 2/3 većine delegata određenog naroda iz Doma naroda Parlamenta FBiH i podrškom većine zastupnika iz jednog od tri etnički najbrojnija kantona, ovisno o kojem se narodu radi, u suprotnosti su sa temeljnim evropskim vrijednostima na kojima počivaju Evropska unija i države članice.

Evropski sud za ljudska prava je u slučaju Pilav eksplicitno odlučio da „kombinacija etničkog porijekla i mjesta prebivališta predstavlja diskriminatoran tretman kojim se krši član 1. Protokola 12.“ Evropske konvencije. Ovim pristupom bi se dodatno produbila diskriminacija protiv Ostalih i građana koji se odbijaju etnički izjasniti, a što je u direktnoj suprotnosti sa praksom Ustavnog suda BiH i suda u Strazburu.

Nedopustive su, stoga, jednokratne intervencije Visokog predstavnika kojim bi se ispunjavale trenutne političke želje a koje bi uticale na etničku homogenizaciju i produbljivanje nepovjerenja u predstavnike međunarodne zajednice i njihovu pristrasnost prema nacionalistički orijentiranim političarima.

Bećirović je potom naveo nekoliko razloga zbog čega potencijalno nametanje ustavnih rješenja ne bi bilo dobro.

– Prvo, zacementirale etničke podjele među bosanskohercegovačkim građanima.

Drugo, dodatne političke glasove bi dobili ekskluzivni zastupnici određenog naroda koji bi dolazili iz privilegovanih dijelova entiteta FBiH.

Treće, institucionalno bi se osnažili etnički dominantni kantoni, što bi u konačnici vodilo ka novim etničkim podjelama i jačanju separatističkih tendencija.

Četvrto, normiranjem prava veta na način kako je to predviđeno, institucionalizirao bi se i sistem nejednakih šansi čime bi se dodatno diskriminirali građani entiteta FBiH.

Sve ovo bi dodatno ojačalo monoetničke stranke, dok bi institucionalni poticaj za promoviranje građanskih i multietničkih ideja u drugim političkim strankama bio sveden na minimum, a u nekim kantonima bi potpuno nestao. To je u suprotnosti sa višestoljetnim iskustvom zajedničkog življenja u multietničkoj Bosni i Hercegovini, istaknuto je.

Imajući u vidu nadležnosti entiteta FBiH, Bećirović je istakao kako je nedopustivo da niže administrativno-teritorijalne jedinice – kantoni, odnosno neki od njih, imaju presudnu ulogu prilikom izbora Vlade entiteta FBiH.

– Uvođenje “superkantona” u ustavnopravni sistem entiteta FBiH bilo bi pogubno i u funkciji etnizacije i dodatnog fragmentiranja države, što je u konačnici u suprotnosti i sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom BiH.

Ovakav pristup, šta više, značajno odstupa i od Vašingtonskog sporazuma, koji ni sam, u jeku agresije na Bosnu i Hercegovinu, nije rezultirao takvom dominacijom etničkog u odnosu na građansko. Pacta sunt servanda, ili sporazumi se imaju poštovati, je jedan od temeljnih principa međunarodnog prava. Ako protagonisti etničkih podjela u vrijeme agresije nisu uspjeli dobiti obrise etno-teritorijalnog ustroja Federacije BiH, Visoki predstavnik nema međunarodnopravni legitimitet da to dekretom isporuči gotovo 30 godina kasnije.

Aktuelni visoki predstavnik treba, u što skorije vrijeme, da ispravi greške koje je počinio 2. oktobra, te da pomogne u izgradnji evropskih demokratskih standarda u Bosni i Hercegovini. U zemlji koja je 15. decembra postala kandidat za punopravno članstvo u Evropskoj uniji nema više prostora za diskriminatorska i antievropska rješenja, istaknuto je u saopćenju.