BiH kreće u misiju otvaranja pregovora o pristupanju EU: MVP poslao instrukciju DKP-ima

Ministarstvo vanjskih poslova BiH poslalo je instrukciju za postupanje DKP-ima Bosne i Hercegovine u zemljama članicama EU kako bi intenzivirali aktivnosti ka pribavljanju podrške zemalja za donošenje odluke o otvaranju pregovora o pristupanju EU.

Zatraženo je da se obave razgovori sa predstavnicima nadležnih institucija u zemljama prijema, a sa ciljem zagovaranja dobijanja podrške njihove zemlje za donošenje odluke o otvaranju pregovora o pristupanju.

Potvrđujemo nedvosmislenu posvećenost ključnom strateškom vanjskopolitičkom cilju Bosne i Hercegovine – sticanju punporavnog članstva u EU, napisano je na Twitter nalogu MVP-a BiH.

MVP BiH poslalo je instrukciju za postupanje DKP-ima Bosne i Hercegovine u zemljama članicama EU kako bi intenzivirali aktivnosti ka pribavljanju podrške zemalja EU za donošenje odluke o otvaranju pregovora o pristupanju BiH EU.