Prvi srpski ustanak (1804 – 1813) ušao je u ratne anale Bosne i po tome što je u jednoj od bitaka koja se vodila u gornjem Podrinju, bosanska vojska prvi put upotrijebila puške sa bajonetima, što je bila novost u ratovanju toga doba. Puške su stigle tajnim kanalima iz Francuske (400 komada), sa još dva teška topa, što su Bošnjaci znali dobro iskoristiti u borbama sa Srbima.