Dana 16. marta 1244. godine palo je posljednje uporište katara u južnoj Francuskoj, Montsegur. Nakon opsade preživjelih 200 katara je izvedeno na obližnju livadu i zapaljeno. Da su katari bili duhovna braća sa Bošnjanima – pripadnicima Crkve bosanske, znamo iz slučaja bosanskog dida Bartula koji je 1222. godine, tokom križarskog pohoda na Bosnu, zbog vojne invazije na Bosnu pronašao utočište kod francuskih Katara. On je tamo postavljen za papu svih novomaniheja, a kao takvog priznali su ga i francuski Katari, te Bošnjani, čemu svjedoči papa Inoćentije IV u pismu ugarskim biskupima od 19. avgusta 1245. godine gdje ga on anatemiše “jer ga Bošnjani nazivaju papom”.