Ban Kulin (1180 – 1204) – doba mira i prosperiteta Bosne

Smrću bizantskog cara Manojla Komnena 1180. godine, dolazi do naglog opadanja moći Bizanta. Takvu okolnost iskoristit će ban Kulin koji iste godine preuzima vlast...

Ban Borić (1154 – 1164) – prvi poznati vladar Bosne

Prema historičaru Vladmiriu Ćoroviću ban Borić se rodio 1125. godine. Među historičarima se razvila i rasprava o njegovom porijeklu. Veliki broj historičara zastupa tvrdnju...