Period namjesništva valije Topal Šerif Osman paše (1861 – 1869), poznat je kao “Zlatno doba Bosne”. Zahvaljujući ovom namjesniku Bosna i Hercegovine je dobila i svoje prve bolnice – Hastahanu na Kovačima za civilne bolesnike i drugu, za vojna lica, na Magribiji mahali na Marijin-Dvoru.

Civilna je posjedovala 40 kreveta za liječenje, dok je vojna posjedovala 32. Za otkup zemljišta za Hastahanu izdvojeno je 8 000 groša, a za samu gradnju 30 000 groša. Bolnica je svečano otvorena 8. oktobra 1866. godine od strane Topal Osman paše. Istog dana kada je i otvorena primila je i prve pacijente, jer je u to doba Sarajevom harala velika kuga.

Druga, vojna bolnica, otvorena je prvenstveno iz razloga što su se vojnici do tada liječili po privatnim kućama, s toga je u cilju sprovođenja reformi osmanske vojske, Topal Osman paša naredio izgradnju i vojne bolnice.