Prvi poštari na našim prostorima su bili glasnici, kuriri, tatari i trgovci kiridžije. Poštanske veze preko Bosne, tj. vezu sa centrom Osmanskog carstva, održavale su susjedne Austrija i Francuska. Shodno tome u Sarajevu je 1793. godine osnovana tzv. Francuska pošta, kao prvi organizovani oblik poštanske djelatnosti na našim prostorima. Početkom XIX stoljeća Porta je angažirala 100 tatara koji su svake dvije sedmice prenosili naredbe i druge vijesti, a već 1813. godine Sarajevska pošta je imala žig na kojem je pisalo “Bosna Sarai”. Do redovnijih veza dolazi 1856. godine kada se uspostavlja poštanska linija Sarajevo – Tuzla. Do kraja osmanske vlasti privatnu i trgovačku poštu su raznosili trgovci – kiridžije. U drugoj polovini XIX stoljeća u Sarajevu je osnova i Austrijska pošta. Prva telegrafska veza uspostavljena je u Sarajevu 1860. godine, a Sarajevo je dobilo i prvu telegrafsku stanicu povezanu sa Novim Pazarom, Prištinom i dalje sa Istanbulom. Prva pošta je, pak, uspostavljena u Mostaru 1858. godine, a u Sarajevu 1864. u privatnoj kući kod današnjeg Konaka. Znatno veću pažnju razvoju telegrafske mreže posvetila je Austrougarska, koja je još u jeku okupacije, u septembru 1878. godine otvorila telegrafske stanice u Derventi, Doboju, Maglaju, Banja Luci, Travniku te još jednu u Sarajevu. Tokom oktobra otvorene su i u Zenici, Busovači, Jajcu, Brčkom, Livnu, Prijedoru, Tuzli, Zvorniku, Bihaću, Goraždu, Mostaru i Trebinju. Broj poštanskih stanica 1914. godine je iznosio 118.