Početkom XIV stoljeća kod stranih pisaca pojavljuje se teza o ilirskom imenu za Južne Slavene. Za Bosnu se veže jedan od prvih spomena ilirskog imena. Naime u XVI glavi geografsko – historijskog djela “De Europe” od humaniste Enea Silvia Pikolominia, kasnijeg pape Pija II (1405 – 1464), stoji sljedeće: “Poslije Albanije dolaze ilirska plemena (Illyricae gentes); taj soj ljudski naziva naše doba Slavenima (Selavos) i Bošnjanima; drugi ih opet zovu Dalmatincima, Hrvatima, Istranima i Kranjcima”. Drugi spomen imamo već 1470. godine od bizantskog historičara Halkokondile, koji bosanskog kralja Tvrtka II Tvrtkovića (1421 – 1443), naziva “Vladarom Ilira”.