Historičar Smail Čekić, na osnovu historijske građe i ispovijesti savremenika daje detaljne opise načina, na koji su četničke horde činile zločine nad Muslimanima(Bošnjacima) jugoistočne Bosne i Sandžaka:”Metodi i sredstva izvršavanja zločina nad Muslimanima bili su različiti.

Četnici su žrtve uglavnom klali, ubijali nožem, puškom, krampom, sjekirom i dr. predmetima; drali – zguljivali kožu sa živih ljudi, razapinjali i zakivali uz stablo; u kućama ih spaljivali; vadili grkljane; pekli na ražnju; vadili uši; nos; vadili oči; nabijali na koce; potkivali konjskim grifovima i dr. Sve žrtve su prije ubistva mučene, zlostavljane, kasapljene i mrcvarene na najraznovrsnije načine. Žene, djeca i starci nisu bili pošteđeni. Mala djeca, tj. ona ispod pet godina bila su prosto gažena. Sve mlađe žene, a naročito djevojke, četnici su, na očigled njihove djece, braće i roditelja, silovali, kako pojedinci, tako i čitave čete i skupine, i nakon toga im zabijali kolce u stidna mjesta i na najzvjerskiji način ih unakazivali, kasapili i mrcvarili i bacali polužive u zapaljene domove, zatim pržili na saču, trudnicama stavljali dasku na stomak i gazili ih, odsjecali im dojke, ruke, noge, spolne organe i dr. Četnici su sa bajonetima vadili djecu iz majčinih utroba; žive ih stavljali u kazane sa ključalom vodom; u zapaljuenu vatru bacali ih, klali, pekli im glave i svojim vođama ih slali, kako stoji u dokumentima. Ti zločini su bili plaćeni pljačkom svega onog što se moglo odnijeti i paljenjem kuća i gospodarskih zgrada, često i čitavih sela.”