Dodik: Neka EU primi dio migranata, dio vratiti u zemlje porjekla

Nesporno je da se Bosna i Hercegovina opredijelila na europski put, rekao je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, dodajući da očekuje da će naša zemlja uspjeti u stjecanju statusa kandidata.

“Prošle godine mišljenje Europske komisije otkrilo je stajališta da bismo trebali stvoriti sveobuhvatan plan za provedbu 14 prioriteta”, rekao je Dodik nakon sastanka s veleposlanicima EU.

Prema njegovim riječima, pregovori su bili usredotočeni na migracijsku krizu.

“Vidjeli smo da postoji i dalje očekivanje da se angažuje Bira za smještaj migranata. Očigledno je to nemoguće i mi treba da to poštujemo jer vidimo da narod u Bihaću to neće”, rekao je Dodik.

Kako je izjavio Željko Komšić, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predložio je da se na Vučjaku uspostavi još jedan centar za smještaj migranata.

„Vidimo da u EU ne postoji spremnost da se ovdje postavi migracijski centar, a već smo ranije čuli da oni žele biti ravnomjerno raspoređeni u Bosni i Hercegovini. Znate da mi u RS-u nećemo dozvoliti migracijske centre. Tražili smo od njih da ne vraćaju migrante u Bosnu i Hercegovinu jer tamo ne žele ostati “, naglasio je Dodik.

Dodao je da je humanitarni aspekt jasan, ali da se Bosna i Hercegovina ne može trajno nositi s ilegalnim migrantima. Prema njegovim riječima, to mogu biti samo očekivanja EU.
“Rekli smo da postoje dva rješenja. Da EU prihvati jedan dio migranata, a drugi da ih vrati u zemlje porijekla “, istaknuo je Dodik.

Istaknuo je da predsjedništvo nije odgovorno za sredstva koja je utrošila IOM, jer je Bosna i Hercegovina dobila samo tri milijuna.

“Bosna i Hercegovina nije ni vidjela spomenutih 87 miliona. Zanemarili su lojalne okolnosti i sklopili ugovore s, primjerice, vlasnicima Bire. Sada postoji problem jer ne mogu opravdati financiranje Ureda, to je 20 000 mjesečno. “Bira ne može biti središte ilegalnih migranata jer to lokalne vlasti ne žele, ali ni mi na razini Bosne i Hercegovine”, rekao je Dodik.

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, Šefik Džaferović i predsjednik Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sastali su se danas u Sarajevu s veleposlanicima država članica EU u Bosni i Hercegovini.