Bosanski ban Stjepan II Kotromanić 1329. godine poduze jedan vojni pohod protiv srpskog kralja Dušana, prema Polimlju. Jedna srpska legenda kaže da je bosanski vojni odred doživio težak poraz, a u borbama je učestvovao i lično sam bosanski ban, koji je u jednom momentu došao u smrtnu opasnost kada je pod njim ubijen njegov konj. Našavši se u nezavidnom položaju, okružen srpskom vojskom, njegov vjerni sluga Vuk Vukoslavić mu ustupi svog konja a ban nastavi borbu. Ipak, Vuk je poginuo a ban je u srčanoj borbi ostao i bez drugog konja. Ban se ponovo našao u nezavidnom položaju ali intervencijom bosanske vojske uspio je da se spasi.

Pored same bitke, važno je naglasiti i to koliko je bio izgrađen sistem vjerne službe i vjere gospodske za vrijeme Stjepana II Kotromanića. Njegov podanik je njemu dao svog konja da se spasi, dok je sam poginuo i dao svoj život za svog bana. Nakon ovog događaja ban je ostavio granicu sa Srbijom da miruje sve do pred kraj svoje vladavine kada je poduzet novi rat protiv srpske države.