Pored ekonomske zaostalosti Bosne i Hercegovine, u poređenju sa ostalim republikama socijalističke Jugoslavije, ni društvena statistika nije išla u bolji prilog, čiji su simptomi bili ekonomska zaostalost. Na početku sedamdesetih godina BiH je imala najvišu stopu smrtnosti novorođenčadi u Jugoslaviji, osim na Kosovu, zatim najvišu stopu nepismenosti (opet osim na Kosovu), najviši postotak ljudi koji su završili samo tri razreda osnovne škole (osim na Kosovu) i najniži postotak ljudi koji su živjeli u gradovima (osim na Kosovu). Također, imala je i najveću stopu migracije unutar same Jugoslavije – otprilike po 16 000 stanovnika godišnje, tokom pedesetih i šezdesetih godina. Većinom su migranti bili pripadnici srpskog naroda koji su odlazili živjeti u Srbiju. Djelomično su to bili i Muslimani (Bošnjaci). Ovakva migracija srpskog naroda prouzorkovat će da Muslimani (Bošnjaci) sredinom šezdesetih godina postanu najbrojniji narod u BiH.