Enver Išerić:

Najnovija politička kriza u Bosni i Hercegovini koja je izazvana odlukom Milorada Dodika da blokira rad državnih institucija, a zbog donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje negiranje genocida, dobija na intenzitetu. Ustvari postaje potpuno jasno da se sve aktivnosti blokade države Bosne i Hercegovine vode vrlo koordinirano između politika Beograda i Banja Luke, a što u konačnici predstavlja realizaciju Memoranduma II SANU.

Da je to tako potvrđuje i izjava predsjednika Skupštine Srbije Ivice Dačića, koji je rekao „da su jasne crvene linije ispod kojih Srbija neće ići kada je riječ o eventualnoj smjeni člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika i da bi njegova smjena bio veliki udar na BiH.“ (prenio DEPO portal)

Povod za ovu njegovu njegovu izjavu je zahtjev člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića da Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini djeluje u skladu sa svojim ovlaštenjima kako bi se spriječila blokada rada državnih institucija, uključujući i smjenu Milorada Dodika.

Ovakvom izjavom Ivica Dačić se direktno i grubo umiješao u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. I to nije prvi slučaj. Takvo ponašanje Srbije i njenih zvaničnika prisutno je još od 1992. godine. To im je jednostavno postalo pravilo ponašanja, jer je cilj državu Bosnu i Hercegovinu predstaviti kao nemoguću državu, a entitet Republiku Srpsku kao dio teritorije na koji Srbija ima utjecaj i na koji polaže pravo. To se mora spriječiti jer je u suprotnosti sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i međunarodnim pravom, odnosno sa načelom suverene jednakosti država i nemiješanja u unutrašnja pitanja drugih država.

O kakvim Vi gospodine Dačiću crvenim linijama govorite? Je li Vi mislite da ćete nekoga uplašiti svojim izjavama o crvenim linijama? Prošla su ta vremena Dačiću i nikada se neće vratiti. Nego ste vi davno prešli crvenu liniju miješajući se u unutrašnja pitanja suverene države Bosne i Hercegovine, koju ste zvanično priznali, nakon što niste uspjeli ratom je osvojiti.

Zbog toga prestanite sa tim izjavama i prijetnjama i okrenite se miru i prosperitetu. Inače će Vam Bosna i Hercegovina zabraniti ulazaka na njenu teritoriju, a pošto ste visoki dužnosnik Republike Srbije dovodite u pitanje i diplomatske odnose između države Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.

A što se tiče same smjene Milorada Dodika sa pozicije člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine njemu je, na osnovu njegovih ranijih izjava i ukupnog djelovanja na destabilizaciji Bosne i Hercegovine trebalo biti zabranjeno i kandidiranje na tu poziciju. I njegova smjena ne bi, kako Vi tvrdite, bio veliki udar na BiH, nego bio udar na vaš plan napada na suverenu državu Bosnu i Hercegovinu.

Pošto se aktivnosti vode koordinirano onda je i Milorad Dodik morao izjaviti: „Oni (Bošnjaci) su umislili da je BiH njihova i da samo oni polažu pravo na nju. Oni su to umislili, to je njihova fiks ideja, ali moraće jednog dana da se okanu svoje nakaradne ideje da su oni gospodari BiH. BiH je sastavljena od dva entiteta i tri naroda, a to znači da smo mi unijeli Republiku Srpsku u tu sastavljenu BiH. Kako smo je unijeli, možemo je i iznijeti – poručio je Dodik.“ (Oslobođenje, o1.09.2021.)

Pri tome Dodik svjesno obmanjuje javnost, jer Bošnjaci nikada nisu ni javno ni tajno tražili Bosnu i Hercegovinu samo za sebe niti su je svojatali. Možda to gosp. Dodik Vama tako izgleda, jer ste Vi gosp. Dodik toliko opijeni vlašću da Vama izgleda nenormalno da neko ima hrabrosti da brani svoju državu koju vi napadate svakodnevno. Vama nije normalno da Vam se neko suprotstavi, jer ste dio BiH koji se zove Republika Srpska učinili takvom da ste Vi gosp. Dodik neprikosnoven vladar, da se za sve pitate i kompletan region svojom politikom, zajedno sa Dačićem, vodite u katastrofu.

Bošnjaci se zalažu za državu ravnopravnih građana koji u njoj žive. Zalažu se za građansku državu, a građanska država je država u kojoj građani biraju svoje predstavnike, a ne nekakva unitarna država o kojoj Vi govorite. Siguran sam da Vi namjerno miješate te pojmove, kako bi onima koji to ne razumiju pokazali ispravnom svoju retrogradnu politiku.

Da su Bošnjaci, kako Vi tvrdite, umislili da je Bosna njihova ili samo njihova, ne bi gospodine Dodik odnos zastupljenosti konstitutivnih naroda u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima na nivou Bosne i Hercegovine , uključujući i rukovodeće pozicije, bio 44% Bošnjaci, 36 % Srbi, 18 % Hrvati i Ostali 1% (podaci na dan, 30. septembar 2019. godine), već bi odnos bio u skladu sa Ustavom i zakonima koji propisuju obavezu proporcionalne zastupljenosti u skladu sa popisom stanovništva. Zato bi bilo dobro gosp. Dodik da pa uzoru na Bosnu i Hercegovinu i entiteti Republika Srpska i Federacija BiH ispoštuju ustavne i zakonske obaveze, te osiguraju proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i Ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima. Podaci sa nivoa Bosne i Hercegovine govore gosp. Dodik o tome kako Bošnjaci vide građansku državu.

Podaci govore da su Bošnjaci pristali na diskriminaciju i u odnosu na zastupljenost u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima, uključujući i sastav Vijeća ministara, jer je Članom IX. 3. Ustava Bosne i Hercegovine propisano da „Funkcioneri imenovani na položaje u institucijama Bosne i Hercegovine, u pravilu, odražavanu sastav naroda Bosne i Hercegovine.“

Isto tako Ustavom je propisano (član V.4.(b)) „Najviše dvije trećine svih ministara mogu biti imenovani sa teritorije Federacije. Predsjedavajući će, također, imenovati zamjenike ministara (koji neće biti iz istog konstitutivnog naroda kao i njihovi ministri), koji će preuzeti dužnost nakon odobrenja Predstavničkog doma.“ Ova odredba gosp. Dodik nikako ne znači da se jedna trećina ministara iz reda Srpskog naroda mora imenovati sa teritorije Republike Srpske. I to je nešto što se nije smjelo dozvoliti, posebno nakon presude Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti svih naroda na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.

A šta misliš gospodine Dodik da li ste Vi umislili da je Republika Srpska entitet samo Srpskog naroda? Jeste, u to sam siguran, ali ćete jednog dana „ da se okanite svoje nakaradne ideje da ste Vi gospodari RS“. I Republika Srpska je gospodine Dodik, kao i cijela Bosna i Hercegovina, entitet svih nas, i Srba i Bošnjaka i Hrvata i Ostalih. Nemojte to nikada zaboraviti.

Vi pokušavate kroz obavezujuće zaključke i odluke Narodne Skupštine Republike Srpske, kojima obavezuju nosioce vlasti u institucijama Bosne i Hercegovine iz reda Srpskog naroda, pokazati praktično da je Bosna i Hercegovina unija država, kako su i utvrdili neki „ugledni“ pravnici iz Banja Luke. Nije to tako gosp. Dodik i izabrani predstavnici u institucijama Bosne i Hercegovine nemaju nikakve veze sa institucijama entiteta u smislu kako Vi to želite da nametne. Bosna i Hercegovina je nadređena entitetima, a ne obrnuto Milorade.

Zbog toga je krajnje vrijeme da se na postupke Srbije i predstavnika političkih partija iz Republike Srpske odlučno reaguje. Napadi na Bosnu i Hercegovinu se moraju zaustaviti po cijenu prekida diplomatskih odnosa sa Srbijom. Ja sam siguran da u Bosni i Hercegovini postoje političke partije sa kojima se mogu graditi korektni politički odnosi koji bi podrazumijevali izgradnju funkcionalne države Bosne i Hercegovine, a koje bi bile zamjena za retrogradnu politiku Milorada Dodika i njegove partije.

Zbog stanja u kojem se nalazimo i iskustva u primjeni Ustava i zakona BiH, kao i mogućnostima blokada države i njenih institucija, u ustavnim promjenama koje slijede, kao u izmjenama Izbornog zakona BiH potrebno je otkloniti mogućnost blokade rada državnih institucija, zabraniti kandidovanje osobama koje svojim ponašanjem i djelovanjem rade protiv države BiH i narušavaju njen ugled, te omogućiti raspuštanje Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine i entitetskih parlamenata kada nisu u stanju donositi zakone ili kada u ustavom i zakonom propisanim rokovima nisu u stanju izabrati novu vladu u skladu sa izbornim rezultatima, ali i smjene drugih državnih funkcionera kada krše Ustav i zakone Bosne i Hercegovine.