Formira se jedinica Oružanih snaga BiH po NATO standardima

NATO je pohvalio rad Oružanih snaga BiH na izgradnji Bataljonske grupe lake pješadije, jedinice u sastavu OSBiH, koja je potpuno osposobljena za djelovanje u skladu sa standardima i procedurama NATO-a.

Prema NATO-u, ove aktivnosti će poboljšati sposobnost Oružanih snaga BiH da aktivno doprinose budućim operacijama podrške miru, kao i pomoći svim građanima BiH u kriznim situacijama.

Na Facebooku su podijelili fotografiju s Manjače, na kojoj se odvijala vojna vježba NATO-standarda “SEL-2”.

“Vojne uniforme iz cijelog regiona i šire mogle su se vidjeti na Manjači, dok je BiH, uz podršku NATO-a i naših 30 saveznika i 40 partnera učinila još jedan korak ka jedinici koja će biti akreditovana da ispunjava međunarodne standarde”, kažu iz NATO-a.

“Hvala našim domaćinima iz OS BiH i našim kolegama iz cijelog saveza na ovakvoj vrsti saradnje i partnerstva, koja NATO-u daje njegovu snagu”, dodali su.