Nakon sloma Užićke republike u decembru 1941. godine i neuspješnog partizanskog pokušaja da se vrate u Srbiju, partizani bivaju potpuno razbijeni i formiraju svoje manje odrede na prostoru istočne Bosne. Dolaskom na navedene prostore Glavni štab partizanskih odreda 21. decembra 1941. godine u Rudom formira Prvu proletersku brigadu. Time je otpočeo proces objedinjavanja teritorijalnih partizanskih jedinica u veće vojne formacije koje nisu bile vezane ni za jedan kraj zemlje. Centar partizanskog pokreta postala je Foča.

U čast rođendana Staljina, ovaj događaj je uzet kao dan Jugoslavenske narodne armije ali je proslavljan samo do 1947. godine. Naredne godine, zbog sukoba sa Informbiroom, odlučeno je da se u kalendaru malo interveniše pa je dan Armije pomjeren za jedan dan, na 22. decembar.