Hitna sjednica Vlade FBiH: FUCZ da sačini informaciju o nabavci letjelice

U današnjoj telefonski održanoj sjednici Vlada Federacije BiH dobila je informaciju o požarima na području FBiH, koju je pripremila Federalna uprava civilne zaštite. Zaključeno je da bi FUCZ trebao prikupljati podatke o potrebi nabavke letjelice za zaštitu i spašavanje ljudi i imovine.

U informaciji se navodi da se na području Federacije Bosne i Hercegovine, od 11. augusta 2021. godine, na području Hercegovine-Neretve, Zapadne Hercegovine i Kantona 10. pojačava pojava i širenje požara, a vatrogasci su stalno na terenu, a poseban problem je nepristupačan teren u većini slučajeva.

Federalna uprava civilne zaštite odgovorna je, u skladu sa svojim mandatom, da i dalje poduzima sve potrebne radnje za pomoć u gašenju požara i prikuplja informacije o potrebi opskrbe letjelica za zaštitu i spašavanje ljudi i imovine u Federaciji BiH

Vlada Federacije BiH zadužila je Federalnu uprave civilne zaštite da u ime Vlade uputi zahtjev Vijeću ministara BiH, putem Ministarstva sigurnosti, za traženje međunarodne pomoći u gašenju požara otvorenih prostora iz zraka.