Hrvatska prodala šibensku Luku Šipad turskoj korporaciji iako je državna imovina BiH

Nekadašnja Luka Šipad, sada Luka Šibenik, specijalizirana za umjetna goriva, prekrcaj robe i drvne građe, prešla je u vlasništvo turske korporacije Yildirim, iako je vlasništvo države Bosne i Hercegovine. To znači da je Hrvatska prodala državnu imovinu naše zemlje.

Plan je transformirati Šibenik u višenamjenski terminal s planiranom prvom investicijskom fazom od 50 miliona EU koje će se usmjeriti na obnovu postojećih operacija i povećanje kapaciteta terminala.

Time se nastavlja otimanje državne imovine BiH u Hrvatskoj, a najnoviji primjer je upravo Luka Šipad, čiji se stvarni vlasnik Šipad Export-Import posljednji put pojavljuje 2022. godine.

Državna imovina Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj veliki je problem za državno Pravobranilaštvo jer ta institucijama godinama vodi sudske procese kako bi zaustavila bespravno raspolaganje vlasništvom naše države u inostranstvu.

Tužbe koje je Pravobranilaštvo BiH do sada uložilo u cilju zaštite prava i povrata posjeda utemeljene su na međunarodnim i domaćim propisima o pravu na imovinu i stvarnim pravima te Ugovoru o sukcesiji imovine bivše SFRJ.

No, ostaje činjenica da su sudovi i druge nadležne institucije u ci Hrvatskoj do sada uglavnom odbijali primjenu navedenih propisa, tako da je zaštita prava i povrat imovine BIH praktično izostao.

Najnoviji primjer sa Lukom Šipad, znači da je Hrvatska bogatija za 100 miliona KM novca bh. građana.