Muslimani(Bošnjaci) su neposredno nakon Drugog svjetskog rata bili ravnopravan jugoslovenski narod. U govoru održanom 9. maja 1945. godine, povodm Dana pobjede nad fašizmom, Josip Broz Tito je naveo da su Muslimani dali važan doprinos u antifašističkom ratu.

Jedan od istaknutih Titovih saradnika, Moše Pijade, istakao je da jedino stvarna ravnopravnost svih naroda Jugoslavije, uključujući i Muslimane, predstavlja jedinu moguću osnovu za daljni zajednički život. Ipak, veoma brzo je uslijedio zaokret u tretmanu nacionalnog identiteta i afirmacije Muslimana. Srpska i Hrvatska opozicija težile su dominaciji u novoj državi.

U isto vrijeme rasla je pretenzija prema Bosni i Hercegovini uz negiranje Muslimana kao nacije. Pritiscima opozicije priključio se i jedan broj funkcionera KPJ iz Srbije i Hrvatske. Tito je od svih zahtjeva, pristao samo na zahtjev o ukidanju Muslimana kao nacije. Time je odustao od priznavanja njihovog identiteta.

Takav zaokret, na kraju su prihvatili i muslimanski političari iz BiH. Kada je u januaru 1946. godine došlo do izglasavanja prvog Ustava, zbog diskriminacije prema Muslimanima(Bošnjacim) protiv prijedloga Ustava glasao je jedino političar i rodoljub, Husaga Čišić iz Mostara. Još dok je trajala kampanja protiv Muslimana, Husaga je Ministarstvu za Konstituantu poslao dvije predstavke sa zahtjevom da se u novi državni grb unese i šesta baklja koja će simbolizirati Muslimane, kao šesti ravnopravan narod Jugoslavije. Ipak, prijedlog je odbijen. Ustavnom BiH iz decembra 1946. godine izbrisana je nacija Musliman, kao jedna od postojećih. Tim činom, Husaga ne samo da je već tada ukazao na problem srpskog nacionalizma, već je podigao glas otpora u postratnoj Jugoslaviji, u vrijeme borbe sa “unutrašnjim neprijateljima”, kada je trebalo imati i previše hrabrosti za to.