Grčki historičar i retoričar Teopomp spominje da je ilirsko pleme Ardijejci imalo preko 300 000 robova ili građana drugog reda – ustanova, koja je na Balkanu postala trajnom! – koji su im obavljali sve poslove, dok su oni sami pijančili od jutra do mraka, pijući u prvom redu pivo (ilirski sabium), napravljeno od ječma, prosa ili pšenice. Taj ogromni broj robova očito je posljedica zavojevačkog rata Ardijejaca, koji su, slično kao Spartanci, nametnuli podređeni položaj prijašnjim stanovnicima osvojene zemlje, vjerovatno Manijejcima.