Inspektori provjeravaju doktorat Sebije Izetbegović nakon što je Senat poništio

Prosvjetni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo provjeravaju doktorat Sebije Izetbegović, generalne direktorice Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu (KCUS). Provjere se vrše nakon što je Senat Univerziteta u Sarajevu 6. marta poništio Izetbegović zvanje magistrice medicinskih nauka.

“U ovom trenutku mogu jedino potvrditi da je na Univerzitetu u Sarajevu – Medicinskom fakultetu u toku inspekcijski nadzor koji provode kantonalni prosvjetni inspektori za visoko obrazovanje, no ostale detalje nemoguće je saopćiti prije završetka inspekcijskog postupka”, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Vildana Brdarić, portparolka KUIP-a.

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj potpisao je nakon poništenja i rješenje kojim se Sebiji Izetbegović poništava i upis u Matičnu knjigu magistranata.

“Iz razloga što imenovana nije ispunila sve obaveze na postiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme sticanja diplome magistra, odnosno nije ispunila propisane uslove za sticanje odgovarajućeg stručnog naživa magisitra nauka”, kazao je tada Škrijelj.

Izetbegović je naknadno na Facebooku objavila dvije fotografije dokumenata – Rješenje Medicinskog fakulteta i Uvjerenje o položenim ispitima na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Direktorica KCUS-a je uz to Rješenje objavila i Uvjerenje iz juna 1996. godine u kojem se navodi:

“Izetbegović Sebija, doktor medicine, položila je sve ispite i ispunila sve ostale obaveze na postdiplomskom studiju iz OSNOVI MEDICINSKIH ISTRAŽIVANJA – EKSPERIMENTALNA MEDICINA Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Uvjerenje se izdaje u svrhu prijave na konkurs”.