Islamska zajednica podržava prijedlog Bećirovića i Komšića za rješavanje pitanja državne imovine

Islamska zajednica (IZ) u Bosni i Hercegovini podržava inicijativu članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i Željka Komšića da se napokon usvajanjem državnog zakona riješi pitanje državne imovine.

– Kao vjerska zajednica zainteresovani smo za rješavanje ovog pitanja koje opterećuje ukupne odnose u društvu i državi na način koji će osigurati da državna imovina bude korištena u korist svih građana BiHna svakom njenom dijelu – izjavio je za Agenciju MINA direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u BiH Muhamed Jusić.

U komentaru rješenja koje su predložili članovi Predsjedništva BiH, Jusić je istakao da se Islamska zajednica nada da će usvajanjem zakona o državnoj imovini biti postavljene osnove da se pravedno pristupi i rješavanju pitanja restitucije.

– Neprihvatljivo je da od svih zemalja nastalih raspadom Jugoslavije sve ove godine samo u BiH nije riješeno pitanje restitucije imovine vjerskih zajednica i svih drugih obespravljenih vlasnika. Nadamo se da će se rješavanjem ovog pitanja u demokratskoj proceduri i na ustavnim principima, uz podršku svih domaćih i međunarodnih aktera, rasteretiti ukupni odnosi u državi i još jednom potvrditi suverenitet države, što će bez sumnje doprinijeti ukupnoj relaksaciji političkih, ali i društvenih odnosa za koje je Islamska zajednica u BiH zainteresovana – poručio je direktor Jusić.

Prema unutrašnjem uređenju Rijaseta Islamske zajednice u BiH, Uprava za vanjske poslove i dijasporu obavlja upravne i druge poslove Rijaseta na području odnosa s drugim vjerskim zajednicama, državnim i međunarodnim institucijama, drugim islamskim zajednicama i predstavljanja Islamske zajednice, koji se odnose, između ostalog, i na saradnju s institucijama BiH, saradnju s parlamentarnim i drugim političkim strankama u BiH, saradnju s međunarodnim predstavnicima u BiH i saradnju s nevladinim organizacijama u BiH.