Adil Novalić, Fahrudin Solak i Fikret Hodžić bit će optuženi za «udruživanje radi činjenja krivičnih djela», potom za zloupotebu položaja ili ovlaštenja, pranje novca, krivotvorenje službene isprave i primanje dara ili drugih oblika koristi.

Tužilaštvo BiH završilo istragu u predmetu «Respiratori» i uskoro će biti podignuta optužnica protiv federalnog premijera Fadila Novalića, suspendovanog direktora Federalne uprave Civilne zaštite Fahrudina Solaka, te vlasnika «Srebrene maline» Fikreta Hodžića.

Mada je bio pod istragom, optužnicom neće biti obuhvaćen direktor Agencije za lijekove BiH Aleksandar Zolak koji je potpisao dozvole «Srebrnoj malini» da uveze respiratore iz Kine.

Istraga.ba u posjedu je nacrta ove optužnice i možete je pročitati na ovom linku. Tužilaštvo BiH, interesantno, nije utvrdilo koji su to iznos Novalić i drugi prisvojili sebi na osnovu zloupotreba prilikom nabavke respiratora iz Kine.

«Korist bi bila podijeljena između pripadnika Udruženja po realizaciji planiranog, pri tome pristajući da roba kao predmet ugovaranja ne služi svrsi nabavke», navedeno je na kraju prve tačke narta optužnice.

Drugom tačkom optužnice objašnjen je sam način nabavke respiratora, a Tužilaštvo navodi da su isključivo zdravstvene ustanove mogle nabavljati medicinska sredstva po hitnoj proceduri, što je utvrđeno i zaključkom na sjednici Vlade FBiH 16. marta 2020. godine. No, ono što je interesantno, ovdje se pominje i uloga dopremijera Federacije BiH Jelke Miličević koja nije obuhvaćena optužnicom.

Nadalje, u nacrtu optužnice je navedeno da je Fadil Novalić, koristeći svoj položaj premijera, naložio svojim saradnicima da preko Agencije za lijekove i medicinska sredstva «isposluju» upis Srebrne maline u registar veleprometnika medicinskih sredstava. U ime premijera Novalića taj posao je obavio njegov saradnik H.G. , koji je pozvao službenike Agencije i tražio od njih izdavanje takve dozvole.