Izjava Nizame koju je sud u Gradačcu odbacio: ‘Nermin je rekao da će me naći gdje god se nalazim, tako da se ja bojim njegovog prisustva”

“Ja više ne želim da živim sa Sulejmanović Nerminom, izašla sam iz njegove kuće sa djetetom, a imajući u vidu da je Nermin nasilna osoba, prijetio je pozivima da se vratim što prije i da će me naći gdje god se nalazim, tako da se ja bojim njegovog prisustva”.

Ovo je dio izjave koju je pripadnicima MUP-a Tuzlanskog kantona dala Nizama Hećimović četiri dana prije nego će je njen nevjenčani suprug ubiti.

Nizaminu izjavu policija je dostavila Općinskom sudu u Gradačcu. Izjava je zavedena pod brojem 1284/23. Postupajuća sutkinja Lejla Numanović nije cijenila ovaj dokaz, piše istraga.

Predsjednica Općinskog suda u Gradačcu Slobodanka Kojić je, podsjećamo, rekla da je prijavljeno da su policajci i ubijena Nizama “samo razgovarali”.

“Nizama nije bila svjedok kod suca, kako će policija saznati šta se desilo ako žrtva ne ispriča kako se to desilo Možda je žrtva to i ispričala ali nema u zapisniku. Ja ne znam zašto su predali ovakav zapisnik”, rekla je Kojić.

Ona je, dalje, na konferenciji za medije prezentirala samo jednu službenu zabilješku policije od 4. avgusta 2023. godine. Istraga.ba je, međutim, došla u posjed dvije službene zabilješke. U onoj od 4. avgusta 2023. godine je navedeno da je policija primila “usmenu prijavu telefonom”.

“Hećimović Nizama je prijavila svog nevjenčanog supruga Nermina Sulejmanovića da je istu fizički napao dana 3. na 4. avgust 2023. godine u porodičnoj kući u Mionici, gdje se od istog odselila, a nakon toga joj je uputio više prijetnji gdje je ugasila telefon kako više ne bi primala poruke”, navedeno je u jednoj Službenoj bilješci MUP-a TK.

Osim ove, policija je uz prijavu dostavila još jednu zabilješku u kojoj su navedeno detalji o Sulejmanovićevim prijetnjama. Policija u ovom dokumentu navodi da je obavila razgovor sa Nerminom Sulejmanovićem i da je on sve negirao.

Ove zabilješke bile su u prilogu Zahtjeva za izricanje zaštitne mjere koju je PU Gradačac dostavio Općinskom sudu u Gradačcu. Policija je tražila da Sud Nerminu Sulejmanoviću zabrani “uznemiravanje i uhođenje osobe izložene nasilju” i da mu zabrani “približavanje žrtvi nasilja”.

U obrazloženju je navedeno da je policija da je “Hećimović Nizama zadobila vidljive povrede (podlive) u predjelu lica i drugih dijelova tijela, što se jasno vidjelo kod Hećimović Nizame prilikom podnošenja prijave”.

Policija u istom obrazloženju navodi da je osoba (Nermin Sulejmanović) nasilna osoba i da je spremna da fizički napadne Nizamu Hećimović ako je ponovo sretne bilo gdje.

“Nizama Hećimović podržava izricanje zaštitnih mjera, ali i traži da se u zahtjevu za izricanje zaštitnih mjera ne navodi adresa njenog stanovanja zbog činjenice da se ista boji za svoju sigurnost”, navedeno je u obrazloženju policijskog Zahtjeva.

Općinska sutkinja Lejla Numanović je odbacila zahtjev a u obrazloženju svog Rješenja je koristila dijelove teksta iz rješenja donesenog u drugom slučaju, piše istraga.