Jedan od najbolje očuvanih rimskih mozaika se nalazi na Ilidži. Riječ je o predstavi nimfe, sa eliptičnim medaljonom u kojem se nalaze njeni simobi ribe i morski konjici. Komisija, na čelu sa historičarom Dubravkom Lovrenovićem, je 2004. godine ovu ostavštinu proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.